ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2178 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
61. ศิลปะของการแสดง (ละครสมัยใหม่) / โดย สดใส พันธุมโกมล

โดย สดใส พันธุมโกมล.

เลขเรียกหนังสือ: 792.028 ส161ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 792.028 ส161ศ] (1).

62. Billy Wilder / Bernard F. Dick

โดย Dick, Bernard F.

เลขเรียกหนังสือ: 927.9143 D547B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : Twayne, 1980สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 927.9143 D547B] (1).

63. Almost midnight : reforming the late-night news / Itzhak Roeh ... [et al.]

โดย Roeh, Itzhak.

เลขเรียกหนังสือ: 791.4572 A452 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beverly Hills, Calif. : Sage, c1980สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.4572 A452] (1).

64. Effective communication / K. R. Balan, C. S. Rayudu

โดย Balan, K. R | Rayudu, C. S.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 B171E ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Singapore : S. S. Mubaruk & Brothers, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 B171E] (1).

65. หนังหุ้มกระดูก / กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน, เรื่อง

โดย กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน.

เลขเรียกหนังสือ: 791.43 ก675ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพรว, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.43 ก675ห] (2).

66. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ กับภาพยนตร์ / โดม สุขวงศ์

โดย โดม สุขวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 791.4309 ด962พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2539-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.4309 ด962พ] (2).

67. นักบริหารกับงานประชาสัมพันธ์ / นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์

โดย นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 น149น 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : 222, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 น149น 2539] (2).

68. การสื่อสารกับการเมือง / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

โดย สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ส852ก 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประสิทธิ์ภัณฑ์ แอนด์ พริ้นติ้ง, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ส852ก 2541] (1).

69. 10 เทคนิคการถ่ายภาพ = 10 photo technics / สุรเดช วงศ์สินหลั่ง และวรวุฒิ วีระชิงไชย.

โดย สุรเดช วงศ์สินหลั่ง | วรวุฒิ วีระชิงไชย.

เลขเรียกหนังสือ: 771 ส848ส 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ครีเอทคอม, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771 ส848ส 2539] (2).

70. Public relations writing : an issue-driven behavioral approach / Kerry Tucker, Doris Derelian, Donna Rouner

โดย Tucker, Kerry | Derelian, Doris | Rouner, Donna.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 T892P 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 T892P 1997] (1).

71. Persuasion : contexts, people, and messages / Roxane Salyer Lulofs

โดย Lulofs, Roxane Salyer.

เลขเรียกหนังสือ: 168 L955P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Scottsdale, Ariz. : Gorsuch Scarisbrick, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 168 L955P] (1).

72. Lesly's handbook of public relations and communications / Philip Lesly, editor

โดย Lesly, Philip.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 L637 1998 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 659.2 L637 1998] (1).

73. Mass media writing : an introduction / Gail Baker-Woods ... [et al.]

โดย Baker-Woods, Gail.

เลขเรียกหนังสือ: 808.02 M414 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Scottsdale, Ariz. : Gorsuch Scarisbrick, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.02 M414] (1).

74. The articulate voice : an introduction to voice and diction / Lynn K. Wells

โดย Wells, Lynn K.

เลขเรียกหนังสือ: 808.5 W454A 1993 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Scottsdale, Ariz. : Gorsuch Scarisbrick, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.5 W454A 1993] (1).

75. The family new media guide : a parents' guide to the very best choices in values-oriented media, including videos, CD-ROMs, audiotapes, computer software, and on-line services / William Kilpatrick, Gregory Wolfe, and Suzanne M. Wolfe

โดย Kilpatrick, William | Wolfe, Gregory | Wolfe, Suzanne M.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 K48F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Touchstone, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 K48F] (1).

76. Communication : apprehension, avoidance, and effectiveness / Virginia P. Richmond, James C. McCroskey

โดย Richmond, Virginia P | McCroskey, James C.

เลขเรียกหนังสือ: 302 R533C 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Scottsdale, Ariz. : Gorsuch Scarisbrick, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302 R533C 1995] (1).

77. Conceptual still life photography : the fun in back / by Holger Laufenberg

โดย Laufenberg, Holger.

เลขเรียกหนังสือ: 741.6 L373C (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : [s.n., 1997?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 741.6 L373C] (1).

78. Conceptual people photography : the fun in back / by Holger Laufenberg

โดย Laufenberg, Holger.

เลขเรียกหนังสือ: 741.6 L373C (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : [s.n., 1997?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 741.6 L373C] (1).

79. International dictionary of broadcasting and film / Desi K. Bognar

โดย Bognar, Desi Kegl.

เลขเรียกหนังสือ: 791.403 B675I (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : Focal Press, c1995สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 791.403 B675I] (1).

80. Mulltimedia systems / John F. Koegel Buford, contributing editor

โดย Koegel Buford, John F.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6 M961 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Reading, Mass. : Addison-Wesley, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6 M961] (1).