ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 14 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Live sound mixing / Duncan R. Fry

โดย Fry, Duncan R.

เลขเรียกหนังสือ: 700 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cheltenham, Vic. : Roztralia Production, c1992สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

2. สู่--พิธีกรมืออาชีพ / บุญศรี ปราบณศักดิ์.

โดย บุญศรี ปราบณศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 808.51 บ572ส 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 808.51 บ572ส 2539] (2).

3. โรงละคร : แนวคิดในการออกแบบ / สุรพล วิรุฬห์รักษ์.

โดย สุรพล วิรุฬห์รักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 725.822 ส852ร 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 725.822 ส852ร 2546] (2), PYULIB-DW [Call number: 725.822 ส852ร 2546] (1).

4. เทคนิคการเป็นพิธีกรที่ดี / มัลลิกา คณานุรักษ์.

โดย มัลลิกา คณานุรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 808.51 ม377ท 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.51 ม377ท 2545] (1), PYULIB-DW [Call number: 808.51 ม377ท 2545] (2).

5. ปั้นหนังเป็นตัว : ตำรานอกระบบว่าด้วยการเขียนบทหนัง = Which lie did tell? : more adventures in the screen trade / โดย William Goldman ; แปลและเรียบเรียงโดย ธิดา ผลิตผลการพิมพ์.

โดย โกลด์แมน, วิลเลี่ยม | ธิดา ผลิตผลการพิมพ์.

เลขเรียกหนังสือ: 384.80979494 ก945ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คนทำหนังสือ, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 384.80979494 ก945ป] (1).

6. การละครไทย / สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์.

โดย สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 792.09593 ส841ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 792.09593 ส841ก] (1), PYULIB-DW [Call number: 792.09593 ส841ก] (1).

7. Modern recording techniques / David Miles Huber, Robert E. Runstein

โดย Huber, David Miles | Runstein, Robert E.

เลขเรียกหนังสือ: 621.3893 H877M 2010 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Burlington, Mass. ; Oxford: Focal Press/Elsevier, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 621.3893 H877M 2010] (2), PYULIB-DW [Call number: 621.3893 H877M 2010] (1).

8. Independent filmmaking / Lenny Lipton

โดย Lipton, Lenny.

เลขเรียกหนังสือ: 791.430232 L767I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: San Francisco, Calif. : Straight Arrow Books, c1972 (printing 1973)สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 791.430232 L767I] (1).

9. The 1961 film daily year book of motion pictures / Chester B. Bahn, editor

โดย Bahn, Chester B.

เลขเรียกหนังสือ: 700 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 43rd Annual ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : The Film Daily, c1961ชื่อเรื่องอื่น: Film daily year book of motion pictures.สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

10. The ... film daily year book of motion pictures / Jack Alicoate, editor-in-chief

โดย Alicoate, Jack.

เลขเรียกหนังสือ: 791.43 F487 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 36th annual ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Film Daily, c1954-ชื่อเรื่องอื่น: Film daily year book of motion pictures | Year book of motion pictures 1954.สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

11. Theorizing about intercultural communication / editor, William B. Gudykunst.

โดย Gudykunst, William B.

เลขเรียกหนังสือ: 303.482 T396 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 303.482 T396] (1).

12. Intercultural communication : a reader / [edited by] Larry A. Samovar, Richard E. Porter.

โดย Samovar, Larry A | Porter, Richard E.

เลขเรียกหนังสือ: 303.482 I61 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 9th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Belmont, Calif. : Wadsworth Publishing, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 303.482 I61 2000] (1).

13. การประชาสัมพันธ์ = Public relation / บุญเกื้อ ควรหาเวช.

โดย บุญเกื้อ ควรหาเวช.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 บ396ก 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 บ396ก 2539] (5), PYULIB-DW [Call number: 659.2 บ396ก 2539] (1).

14. เทคนิคการเป็นวิทยากรที่ประสบความสำเร็จ / ผู้เขียน, สมชาติ กิจยรรยง.

โดย สมชาติ กิจยรรยง.

เลขเรียกหนังสือ: 808.51 ส238ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.51 ส238ท] (2), PYULIB-DW [Call number: 808.51 ส238ท] (1).