ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1979 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Mastering photography / Gordon Roberts

โดย Roberts, Gordon.

เลขเรียกหนังสือ: 770 R644M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Macmillan, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 770 R644M] (1).

2. Winning photo contests / by Jeanne Stallman

โดย Stallman, Jeanne.

เลขเรียกหนังสือ: 770.23 S782W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Images Press, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 770.23 S782W] (1).

3. Understanding media cultures : social theory and mass communication / Nick Stevenson

โดย Stevenson, Nick.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 S848U ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Sage, 1997, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 S848U] (1).

4. Audience analysis / Denis McQuail

โดย Mcquail, Denis.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 M173A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : SAGE, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 M173A] (1).

5. Mass communication theory : an introduction / Denis McQuail

โดย Mcquail, Denis.

เลขเรียกหนังสือ: 302.234 M173M 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : SAGE, 1998, c1983สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.234 M173M 1998] (1).

6. Understanding global news : a critical introduction / Japp van Ginneken

โดย Van Ginneken, Jaap.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 V217U ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Sage, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 V217U] (1).

7. John Hedgecoe's creative photography work book

โดย Hedgecoe, John.

เลขเรียกหนังสือ: 770 H453J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Collins & Brown, 1999, c1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 770 H453J] (1).

8. Communication : an introduction / Karl Erik Rosengren

โดย Rosengren, Karl Erik.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 R813C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SAGE, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 R813C] (1).

9. Multimedia : a critical introduction / Richard Wise

โดย Wise, Richard.

เลขเรียกหนังสือ: 006.7 W813M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.7 W813M] (1).

10. Understanding media : the extensions of man / Marshall McLuhan.

โดย McLuhan, Marshall.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 M166U ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 2001, c1964สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 M166U] (1).

11. Communication theories : perspectives, processes, and contexts / Katherine Miller

โดย Miller, Katherine.

เลขเรียกหนังสือ: 302.201 M648C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.201 M648C] (1).

12. Web radio : radio production for internet streaming / Chris Priestman

โดย Priestman, Chris.

เลขเรียกหนังสือ: 384.540285 P949W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Focal Press, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.540285 P949W] (1).

13. Component design / Michael Stacey

โดย Stacey, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 729.6 S775C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Architectural Press, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 729.6 S775C] (1).

14. Global scriptwriting / Ken Dancyger

โดย Dancyger, Ken.

เลขเรียกหนังสือ: 808.23 D175G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : Focal Press, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.23 D175G] (1).

15. Journalism online / Mike Ward

โดย Ward, Mike.

เลขเรียกหนังสือ: 070.40285 W261J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Focal Press, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.40285 W261J] (1).

16. Picture editing / Tom Ang

โดย Ang, Tom.

เลขเรียกหนังสือ: 070.49 A581P 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Focal Press, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.49 A581P 2000] (1).

17. นักข่าวนอกคอก / สุทธิชัย หยุ่น

โดย สุทธิชัย หยุ่น.

เลขเรียกหนังสือ: 070.43092 ส773น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เนชั่น, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.43092 ส773น] (1).

18. The photography reader / edited by Liz Wells

โดย Wells, Liz.

เลขเรียกหนังสือ: 770 P575 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 770 P575] (1).

19. Rethinking the media audience : the new agenda / edited by Pertti Alasuutari

โดย Alasuutari, Pertti.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 R438 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SAGE, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 R438] (1).

20. Social theory in the real world / Steven Miles

โดย Miles, Steven.

เลขเรียกหนังสือ: 300.1 M643S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Sage, 2002, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.1 M643S] (1).