ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 132 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Graphic design (on a limited budget).

เลขเรียกหนังสือ: 741.6 G766 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Rockport, Mass. : Rockport, c1995สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 741.6 G766] (1).

2. The best of brochure design / editor, Joseph Fatton

โดย Fatton, Joseph.

เลขเรียกหนังสือ: 741.67 B561 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Rockport, Mass. : Rockport, c1992สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 741.67 B561] (1).

3. 30th publication design annual / The Society of Publication Desingers

โดย Society of Publication Designers.

เลขเรียกหนังสือ: 741.6 S678T (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Rockport, Mass. : Rockport, c1995สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 741.6 S678T] (1).

4. หนังอเมริกัน : ประวัติศาสตร์และงานคลาสสิค / นิตยสาร Starpics

โดย นิตยสาร Starpics.

เลขเรียกหนังสือ: 791.430973 ห151 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิตยสาร Starpics, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 791.430973 ห151] (1).

5. Conceptual people photography : the fun in back / by Holger Laufenberg

โดย Laufenberg, Holger.

เลขเรียกหนังสือ: 741.6 L373C (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : [s.n., 1997?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 741.6 L373C] (1).

6. World press photo

เลขเรียกหนังสือ: 779.09049 W927 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Thames and Hudson, 1998สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 779.09049 W927] (1).

7. New business card graphics 2

เลขเรียกหนังสือ: 741.685 N532 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : P-I-E Books, c1999สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 741.685 N532] (1).

8. The practical media dictionary / Jeremy Orlebar

โดย Orlebar, Jeremy.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2303 O71P (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Arnold, 2003สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 302.2303 O71P] (1).

9. ศัพท์การตลาดและการโฆษณา = Marketing and advertising / ผู้แต่ง, ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8003 ศ486ศ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8003 ศ486ศ] (2).

10. Presentactics : project, design, illustration / author, Eiji Mitooka ; translator, Masaaki Takahashi

โดย Mitooka, Eiji | Takahashi, Masaaki.

เลขเรียกหนังสือ: 741.60952 M648P (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Shotenkenchiku-Sha, 1993สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 741.60952 M648P] (1).

11. The creative index ... : Thailand

เลขเรียกหนังสือ: 741.6095 C912 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Mies, Switzerland : RotoVision SA, [1995-]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 741.6095 C912] (4).

12. Lesly's handbook of public relations and communications / Philip Lesly, editor

โดย Lesly, Philip.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 L637 1998 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 659.2 L637 1998] (1).

13. Conceptual still life photography : the fun in back / by Holger Laufenberg

โดย Laufenberg, Holger.

เลขเรียกหนังสือ: 741.6 L373C (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : [s.n., 1997?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 741.6 L373C] (1).

14. International dictionary of broadcasting and film / Desi K. Bognar

โดย Bognar, Desi Kegl.

เลขเรียกหนังสือ: 791.403 B675I (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : Focal Press, c1995สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 791.403 B675I] (1).

15. Dictionary of printing and publishing / P. H. Collin

โดย Collin, P. H.

เลขเรียกหนังสือ: 686.03 C699D 1997 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Middlesex : Peter Collin, 1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 686.03 C699D 1997] (1).

16. The process color chart how! guide book / ผู้จัดทำ, พิเชษฐ์ รังษีรัตนา

โดย พิเชษฐ์ รังษีรัตนา.

เลขเรียกหนังสือ: 686.23042 พ654พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็นไซโคลกราฟ, 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 686.23042 พ654พ] (1).

17. Meet the press : fifty years of history in the making / by Rick Ball and NBC News

โดย Ball, Rick | NBC News.

เลขเรียกหนังสือ: 070.195 B187M (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill, c1998สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 070.195 B187M] (1).

18. การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อศึกษาบทบาทของหนังสือพิมพ์รายวันต่อการพัฒนาสตรี = A content analysis of the roles of daily newspapers in women development / พนิต กุลศิริ

โดย พนิต กุลศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 070.48347 พ211ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2528หมายเหตุ: วิทยาานิพนธ์ (นศ.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 070.48347 พ211ก] (1).

19. รวมกล้อง 1998 / จัดทำโดย กองบรรณาธิการ นิตยสาร Shutter

โดย กองบรรณาธิการนิตยสาร Shutter.

เลขเรียกหนังสือ: 771.3 ร155 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : จัดทำโดย หจก. อิมเมจ โฟกัส, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 771.3 ร155] (1).

20. ทำเนียบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนในประเทศไทย 2538 / กองงานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ, รวบรวม

โดย กองงานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1025 ก345ท (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2538สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 659.1025 ก345ท] (1).