ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 130 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Broadcast announcing worktext : performing for radio, television, and cable / David E. Reese, Mary E. Beadle, Alan R. Stephenson

โดย Reese, David E | Beadle, Mary E | Stephenson, Alan R.

เลขเรียกหนังสือ: 791.44028 R329B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : Focal Press, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.44028 R329B] (2).

2. The animator's guide to 2d computer animation / Hedley Griffin

โดย Griffin, Hedley.

เลขเรียกหนังสือ: 006.696 G851A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Focal Press, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.696 G851A] (2).

3. Digital imaging for photographers / Adrian Davies and Phil Fennessy

โดย Davies, adrian | Fennessy, Phil.

เลขเรียกหนังสือ: 778.3 D255D 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Focal Press, 2002, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 778.3 D255D 2002] (2).

4. The complete guide to digital photography / Michael Freeman

โดย Freeman, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 770 F855C (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Thames & Hudson, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 770 F855C] (1). Items available for reference: [Call number: 770 F855C] (1).

5. Radio production worktext : studio and equipment / David E. Reese, Lynne S. Gross

โดย Reese, David E | Gross, Lynne S.

เลขเรียกหนังสือ: 621.3893 G878R 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : Focal Press, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 621.3893 G878R 2002] (2).

6. Sound for film and television / Tomlinson Holman

โดย Holman, Tomlinson.

เลขเรียกหนังสือ: 778.52344 H747S 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : Focal Press, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 778.52344 H747S 2002] (2).

7. The complete film production handbook / Eve Light Honthaner

โดย Honthaner, Eve Light.

เลขเรียกหนังสือ: 791.430232 H775C 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Bonson : Focal Press,, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.430232 H775C 2001] (2).

8. Communicate ! / Rudolph F. Verderber, Kathleen S. Verderber

โดย Verderber, Rudolph F | Verderber, Kathleen S.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 V483C 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 10th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Wadsworth, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 V483C 2002] (2).

9. 50 fast digital photo techniques / Gregory Georges

โดย Georges, Gregory.

เลขเรียกหนังสือ: 778.3 G347F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N. Y. : Hungry Minds, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 778.3 G347F] (2).

10. Communication in our lives / Julia T. Wood

โดย Wood, Julia T.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 W876C 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/Wadsworth, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 W876C 2003] (2).

11. Avid editing : a guide for beginning and intermediate users / by Sam Kauffmann

โดย Kauffmann, Sam.

เลขเรียกหนังสือ: 778.5235 K21A 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : Focal Press, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 778.5235 K21A 2003] (2).

12. Adobe premiere 6.5 : classroom in a book / แปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย วิรุฬ สกุลทรัพย์ไพศาล

เลขเรียกหนังสือ: 006.6869 อ136 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิวเจอร์วิว, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6869 อ136] (4).

13. Ulead VideoStudio 6.0 หัดตัดต่อวิดีโอด้วยตนเอง / ดิเรก วงษ์วานิช

โดย ดิเรก วงษ์วานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 006.78 ด555ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.78 ด555ย] (2).

14. Business forms and contracts for SMEs

เลขเรียกหนังสือ: 658.022 บ349 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : New Haven Group International, [2547?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.022 บ349] (4).

15. Giga studio 2.5 โปรแกรมโคลนนิ่งเสียงดนตรี / เดชฤทธิ์ พลเยี่ยม

โดย เดชฤทธิ์ พลเยี่ยม.

เลขเรียกหนังสือ: 006.78 ด837ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.78 ด837ก] (2).

16. Photo VCD คุณเองก็ทำได้ / ดิเรก วงษ์วานิช

โดย ดิเรก วงษ์วานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 004.565 ด555ฟ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.565 ด555ฟ] (2).

17. The art of voice acting : the craft and business of performing for voice-over / James R. Alburger

โดย Alburger, James R.

เลขเรียกหนังสือ: 791.45028 A345A 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Focal Press, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.45028 A345A 2002] (2).

18. Writing and reporting news : a coaching method / Carole Rich

โดย Rich, Carole.

เลขเรียกหนังสือ: 808.06607 R498W 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Media enhanced 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/Wadsworth, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.06607 R498W 2005] (4).

19. Media / impact : an introduction to mass media / Shirley Biagi.

โดย Biagi, Shirley.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 B576M 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/Wadsworth, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 B576M 2005] (2).

20. Media now : understanding media, culture, and technology / Joseph Straubhaar, Robert LaRose

โดย Straubhaar, Joseph | LaRose, Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 384.0973 S912M 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/Wadsworth, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.0973 S912M 2004] (2).