ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 108 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การถ่ายภาพ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สภา ลิมพาณิชย์การ.

โดย สภา ลิมพาณิชย์การ.

เลขเรียกหนังสือ: 771 ส226ก 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : เวชนิทัศน์สมาคม (ประเทศไทย), 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771 ส226ก 2534] (1).

2. แสงสำหรับการถ่ายภาพ / ฝ่ายภาพนิตยสาร FACE.

โดย นิตยสาร FACE.

เลขเรียกหนังสือ: 778.7 ส963 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เฟื่องอำพร, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 778.7 ส963] (1).

3. ไขปัญหาการถ่ายภาพ / กองบรรณาธิการ Photo & Life, เรียบเรียง ; นายขวนขวาย, ผู้ตอบ

โดย นิตยสาร Photo & Life.

เลขเรียกหนังสือ: 771 ข929 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Photo & Life, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771 ข929] (1).

4. การถ่ายภาพเทคนิคขั้นสูง / โดย ณรงค์ สมพงษ์.

โดย ณรงค์ สมพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 771 ณ214ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771 ณ214ก] (1).

5. เล่นกล้องกับมือโปร, ชุดดอกไม้และแมลง / สงคราม โพธิ์วิไล, เนื้อเรื่องและถ่ายภาพ

โดย สงคราม โพธิ์วิไล.

เลขเรียกหนังสือ: 771 ส134ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มายิก, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771 ส134ล] (1).

6. เทคนิคการจัดแสง ฉบับสมบูรณ์ / บทความ/ถ่ายภาพ, ประสิทธิ์ จันเสรีกร.

โดย ประสิทธิ์ จันเสรีกร.

เลขเรียกหนังสือ: 771 ป412ท 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อิเมจ โฟกัส, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771 ป412ท 2547] (1).

7. ประวัติการถ่ายรูปยุคแรกของไทย = History of Early photography in Thailand / ผู้เขียน, เอนก นาวิกมูล.

โดย เอนก นาวิกมูล.

เลขเรียกหนังสือ: 770.9593 อ893ก (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2548สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 770.9593 อ893ก] (1).

8. การถ่ายภาพเบื้องต้น / รวบรวมเรียบเรียงโดย สมาน เฉตระการ.

โดย สมาน เฉตระการ.

เลขเรียกหนังสือ: 770 ส294ก 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 52สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 770 ส294ก 2548] (2).

9. เทคนิคการวัดแสง ฉบับสมบูรณ์ / บทความ/ถ่ายภาพ, ประสิทธิ์ จันเสรีกร.

โดย ประสิทธิ์ จันเสรีกร.

เลขเรียกหนังสือ: 771 ป412ท 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อิเมจ โฟกัส, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771 ป412ท 2548] (1).

10. Camera phone ถ่ายภาพสวยด้วยมือถือ / ปิยะกมล ศรัทธาทิพย์

โดย ปิยะกมล ศรัทธาทิพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 621.38456 ป621 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 621.38456 ป621] (1).

11. เทคนิคการถ่ายภาพและกระบวนการห้องมืด / เรื่อง, วนิดา จึงประสิทธิ์ (นิ่มเสมอ)

โดย วนิดา จึงประสิทธิ์ (นิ่มสมอ).

เลขเรียกหนังสือ: 771 ว169ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771 ว169ท] (1).

12. บันทึกไทย วิถีไทย = Thai life Thai style / สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ

โดย สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ.

เลขเรียกหนังสือ: 779 ส293บ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมฯ, [2549?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 779 ส293บ] (1).

13. กล้องดิจิตอลและการแต่งภาพ / ผู้แต่ง, อรวินท์ เมฆพิรุณ.

โดย อรวินท์ เมฆพิรุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 771.33 อ375ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771.33 อ375ก] (1).

14. เริ่มต้นกับ DSLR : digital single lens reflex / ผู้เขียน, ปิยะฉัตร แกหลง.

โดย ปิยะฉัตร แกหลง.

เลขเรียกหนังสือ: 771.33 ป621ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771.33 ป621ร] (1).

15. Speed of light / by tammfotografie พศิน อัธยาตมวิทยา.

โดย พศิน อัธยาตมวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: 778.76 พ479ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 778.76 พ479ส] (1).

16. Macro photography สรรค์สร้างภาพประทับใจของโลกใบเล็ก / ผู้เขียน, Oberon

โดย โอบีรอน.

เลขเรียกหนังสือ: 778.324 อ975ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2552ชื่อเรื่องอื่น: สรรค์สร้างภาพประทับใจของโลกใบเล็ก.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 778.324 อ975ม] (1).

17. เทคนิคและศิลปะการถ่ายภาพนก / ผู้เขียน, สมิทธิ์ สุติบุตร์

โดย สมิทธิ์ สุติบุตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 778.9328 ส313ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : Photo & Life, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 778.9328 ส313ท] (1).

18. คู่มือ Canon DSLR ฉบับสมบูรณ์ / ผู้เขียน, ตะวัน พันธ์แก้ว

โดย ตะวัน พันธ์แก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 771.33 ต258ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771.33 ต258ค] (1).

19. Basic dramatic photography / โดย ไม้หลัก (ศิวกฤษฎิ์ ศราวิช)

โดย ไม้หลัก.

เลขเรียกหนังสือ: 771.3 ม981บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771.3 ม981บ] (1).

20. Tips of photography สร้างสรรค์ภาพถ่ายอย่างมืออาชีพ / อำนวยพร บุญจำรัส

โดย อำนวยพร บุญจำรัส.

เลขเรียกหนังสือ: 771.3 อ684ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771.3 อ684ท] (1).