ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 109 จากทั้งหมด 145240 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. หนังอเมริกัน : ประวัติศาสตร์และงานคลาสสิค / นิตยสาร Starpics

โดย นิตยสาร Starpics.

เลขเรียกหนังสือ: 791.430973 ห151 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิตยสาร Starpics, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 791.430973 ห151] (1).

2. การถ่ายภาพยนตร์เบื้องต้น = Introduction to cinematography / สมคิด ธีรศิลป์.

โดย สมคิด ธีรศิลป์ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

เลขเรียกหนังสือ: 778.53 ส234ก 2531 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายตำราและอุปกรณ์การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 778.53 ส234ก 2531] (1).

3. หนังหุ้มกระดูก / กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน, เรื่อง

โดย กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน.

เลขเรียกหนังสือ: 791.43 ก675ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพรว, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.43 ก675ห] (2).

4. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ กับภาพยนตร์ / โดม สุขวงศ์

โดย โดม สุขวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 791.4309 ด962พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2539-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.4309 ด962พ] (2).

5. ชะโงกดูเงา / จิระนันท์ พิตรปรีชา, เรื่อง

โดย จิระนันท์ พิตรปรีชา.

เลขเรียกหนังสือ: 428 จ517ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพรวเอนเตอร์เทน, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428 จ517ช] (2).

6. หม้อแกงลิง / จิระนันท์ พิตรปรีชา

โดย จิระนันท์ พิตรปรีชา.

เลขเรียกหนังสือ: 791.4375 จ517ห 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพรวเอนเตอร์เทน, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.4375 จ517ห 2541] (1).

7. เมืองมายา / คึกฤทธิ์ ปราโมช

โดย คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.

เลขเรียกหนังสือ: 791.430973 ค521ม 2530 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สยามรัฐ, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.430973 ค521ม 2530] (2).

8. เดือน--ดาว--ในเงาฟิล์ม / เรืองรอง รุ่งรัศมี, เรื่อง

โดย เรืองรอง รุ่งรัศมี.

เลขเรียกหนังสือ: 791.43 ร861ด ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพรวเอนเตอร์เทน, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.43 ร861ด] (1).

9. การเมืองบนแผ่นฟิล์ม / บรรณาธิการ, กฤษดา เกิดดี

โดย กฤษดา เกิดดี.

เลขเรียกหนังสือ: 791.4309 ก498 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.4309 ก498] (2).

10. เขาสร้างหนังไทยคุณภาพกันอย่างไร / เรียบเรียง, พัฒนสิทธิ์ ธูปเทียน

โดย พัฒนสิทธิ์ ธูปเทียน.

เลขเรียกหนังสือ: 791.430233 พ528ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กุรงเทพฯ] : Editor 1999, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.430233 พ528ข] (1).

11. ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ : การศึกษาว่าด้วย 10 ตระกูลสำคัญ / ผู้เขียน, กฤษดา เกิดดี

โดย กฤษดา เกิดดี.

เลขเรียกหนังสือ: 791.4309 ก284ป 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.4309 ก284ป 2543] (1).

12. วรรณกรรมการแสดง : วรรณกรรมแปรรูป 1 / โดย จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา

โดย จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา.

เลขเรียกหนังสือ: 792.09593 จ216ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 792.09593 จ216ว] (1).

13. ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยตั้งแต่แรกเริ่มจนสิ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 / จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย

โดย จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย.

เลขเรียกหนังสือ: 791.4309593 จ374ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.4309593 จ374ป] (2).

14. ร้อยปีหนังไทย / รวบรวมโดย โดม สุขวงศ์ และ สวัสดิ์ สุวรรณปักษ์

โดย โดม สุขวงศ์ | สวัสดิ์ สุวรรณปักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 791.43 ร192 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ริเวอร์ บุ๊คส์, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 791.43 ร192] (1).

15. กว่าจะเป็นโคด-สะ-นา / ผู้เขียน, วุฒิกร สินธุวาทิน

โดย วุฒิกร สินธุวาทิน.

เลขเรียกหนังสือ: 659.152 ว862ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทิปปิ้ง พอยท์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.152 ว862ก] (4).

16. ทำอย่างไรจึงจะเป็นช่างภาพมือหนึ่ง = How to be a number one DP / โดย โสภณ เจนพาณิชย์

โดย โสภณ เจนพาณิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 778.5 ส979ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 778.5 ส979ท] (1).

17. นักสร้าง สร้างหนัง หนังสั้น / รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม

โดย รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม.

เลขเรียกหนังสือ: 791.43 ร293น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.43 ร293น] (2).

18. หม้อแกงลิง 1 / บรรยายไทยโดย จิระนันท์ พิตรปรีชา

โดย จิระนันท์ พิตรปรีชา.

เลขเรียกหนังสือ: 791.4375 จ517ห 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ. อาร์. บิซิเนส เพรส, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.4375 จ517ห 2546] (1).

19. หม้อแกงลิง 2 / บรรยายไทยโดย จิระนันท์ พิตรปรีชา

โดย จิระนันท์ พิตรปรีชา.

เลขเรียกหนังสือ: 791.4375 จ517ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ. อาร์. บิซิเนส เพรส, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.4375 จ517ห] (1).

20. จุดไฟฝัน วันเขียนบท / เรียว กตติกร

โดย เรียว กิตติกร.

เลขเรียกหนังสือ: 791.4372 ร849จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.4372 ร849จ] (2).