ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 165 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น = Introduction to mass communication / อรุณีประภา หอมเศรษฐี.

โดย อรุณีประภา หอมเศรษฐี | มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 อ419ก 2531 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 10.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 อ419ก 2531] (1).

2. การติดต่อสื่อสาร / ประเสริฐ พันธชาติ.

โดย ประเสริฐ พันธชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 ป421ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 ป421ก] (3).

3. หลักนิเทศศาสตร์ / ปรมะ สตะเวทิน.

โดย ปรมะ สตะเวทิน.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ป167ห 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9.ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : ภาพพิมพ์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ป167ห 2540] (1).

4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมืองในสหรัฐอเมริกา / เสถียร เชยประทับ

โดย เสถียร เชยประทับ.

เลขเรียกหนังสือ: 320.014 ส894ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.014 ส894ค] (2).

5. สื่อมวลชนกับการพัฒนาประเทศ : เน้นเฉพาะประเทศไทย / เสถียร เชยประทับ

โดย เสถียร เชยประทับ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ส894ส 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ส894ส 2538] (3).

6. การสื่อสารกับการเมือง / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

โดย สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ส852ก 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประสิทธิ์ภัณฑ์ แอนด์ พริ้นติ้ง, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ส852ก 2541] (1).

7. การวิจัยเรื่อง การสื่อสารและสารสนเทศในสมัยรัชกาลที่ 9 / โดย อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต, สุธี พลพงษ์, ไศลทิพย์ จารุภูมิ

โดย อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต | สุธี พลพงษ์ | ไศลทิพย์ จารุภูมิ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 อ835ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 อ835ก] (1).

8. การวิเคราะห์สื่อ : แนวคิดและเทคนิค / ผู้เขียน, กาญจนา แก้วเทพ

โดย กาญจนา แก้วเทพ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 ก425ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 ก425ก] (3).

9. สื่อมวลชนดลชีวิต = Mass media change my life / สมควร กวียะ

โดย สมควร กวียะ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ส233ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แก้วน้ำ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ส233ส] (5).

10. ภาษาสื่อมวลชน--มีกี่คนทนรับได้ / ส. เชื้อหอม

โดย ส. เชื้อหอม.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ส111ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ส111ภ] (4).

11. ทำเนียบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนในประเทศไทย 2538 / กองงานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ, รวบรวม

โดย กองงานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1025 ก345ท (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2538สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 659.1025 ก345ท] (1).

12. วิกฤติสื่อมวลชน / พิทยา ว่องกุล, บรรณาธิการ

โดย พิทยา ว่องกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 303.4833 ว495 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการวิถีทรรศน์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.4833 ว495] (2).

13. ความรู้ทางการสื่อสาร = Communication / กิติมา สุรสนธิ

โดย กิติมา สุรสนธิ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ก677ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ก677ค] (4).

14. คู่มือพีอาร์. เล่ม 7, ธุรกิจการประชาสัมพันธ์ และจรรยาบรรณสื่อมวลชน / ผู้เขียน, ประสิทธิ์ ศรีเชิดชู.

โดย ประสิทธิ์ ศรีเชิดชู.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 ป416ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 ป416ค] (2).

15. เสรีภาพ จริยธรรม วิชาชีพ / สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

โดย สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 070 ส293ส (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2542สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 070 ส293ส] (2).

16. สื่อมวลชนในญี่ปุ่น / วิภา อุตมฉันท์

โดย วิภา อุตมฉันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 302.230952 ว736ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารทางวิชาการ ภาควิชาการสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.230952 ว736ส] (2).

17. สื่อสารมวลชน : ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา / ผู้เขียน กาญจนา แก้วเทพ

โดย กาญจนา แก้วเทพ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 ก425ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 ก425ส] (1).

18. สื่อสารมวลชน : ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา / ผู้เขียน, กาญจนา แก้วเทพ

โดย กาญจนา แก้วเทพ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 ก425ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ผู้จัดจำหน่าย], 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 ก425ส] (2).

19. สื่อมวลชนกับการพัฒนาประเทศ : เน้นเฉพาะประเทศไทย / เสถียร เชยประทับ

โดย เสถียร เชยประทับ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ส894ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ส894ส] (3).

20. ระหว่างกระจกกับตะเกียง : กุศโลบายสื่อศึกษา แผนที่สู่ศตวรรษที่ 21 บทเรียนจากยุคเศรษฐกิจฟองสบู่ จรดยุคปฏิรูปการเมือง = Between the mirror and the lamp : mapping the 21th century by media policy innovations lessons from the bubble economy era and the political reform movement / โดย บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา

โดย บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 บ544ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 บ544ร] (1).