ผลการค้นหาของคุณมี 54 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Advertising : a cultural economy / Liz McFall

โดย McFall, Liz.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1 M143A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Sage, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.1 M143A] (1).

2. Advertising / by John S. Wright ... [et al.].

โดย Wright, John S.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1 W951A 1977 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1977สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.1 W951A 1977] (1).

3. Mass media writing : an introduction / Gail Baker-Woods ... [et al.]

โดย Baker-Woods, Gail.

เลขเรียกหนังสือ: 808.02 M414 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Scottsdale, Ariz. : Gorsuch Scarisbrick, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.02 M414] (1).

4. The impact of television advertising on children / Namita Unnikrishnan, Shailaja Bajpai

โดย Unnikrishnan, Namita | Bajpai, Shailaja.

เลขเรียกหนังสือ: 302.234083 U58I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New Delhi : Sage, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.234083 U58I] (1).

5. How to produce successful advertising : a guide to strategy, planning and targeting / A. D. Farbey.

โดย Farbey, A. D.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1 F219H 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Kogan Page, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.1 F219H 1998] (1).

6. Advertising media planning / Jack Z. Sissors, Lincoln Bumba

โดย Sissors, Jack Zanville | Bumba, Lincoln.

เลขเรียกหนังสือ: 659.111 S623A 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Lincolnwood, Ill. : NTC Business Books, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.111 S623A 1996] (1).

7. Getting the best from agencies and other outside services / Geoffrey Smith

โดย Smith, Geoffrey.

เลขเรียกหนังสือ: 658.46 S648G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Kogan Page, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.46 S648G] (1).

8. Thai advertising in focus : the first versatile book on Thai advertising / writers, Nongrat Siriphongsukarn ... [et al.]

โดย Nongrat Siriphongsukarn | Assumption University. Advertising Research Center.

เลขเรียกหนังสือ: 659.09593 T364 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Advertising Research Center. Assumption University, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.09593 T364] (1).

9. Visual persuasion : the role of images in advertising / Paul Messaris

โดย Messaris, Paul.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1042 M583V ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : SAGE, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.1042 M583V] (1).

10. Electronic marketing and the consumer / editor, Robert A. Peterson

โดย Peterson, Robert Allen.

เลขเรียกหนังสือ: 656.84 E38 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : SAGE, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 656.84 E38] (1).

11. Creative strategy in advertising / A. Jerome Jewler

โดย Jewler, A. Jerome.

เลขเรียกหนังสือ: 659.132 J59C 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Belmont, Calif. : Wadsworth, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.132 J59C 1995] (1).

12. The advertising business : operations, creativity, media planning, integrated communications / edited by John Philip Jones

โดย Jones, John Philip.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1 A244 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : SAGE, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.1 A244] (1).

13. International advertising : realities and myths / edited by John Philip Jones

โดย Jones, John Philip.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1 I61 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : SAGE, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.1 I61] (1).

14. Advertising organizations and publications : a resource guide / edited by John Philip Jones

โดย Jones, John Philip.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1 A244 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : SAGE, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.1 A244] (1).

15. How advertising works : the role of research / edited by John Philip Jones

โดย Jones, John Philip.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1 H847 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : SAGE , c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.1 H847] (1).

16. Creative strategy in advertising / A. Jerome Jewler, Bonnie L. Drewniany

โดย Jewler, A. Jerome | Drewniany, Bonnie L.

เลขเรียกหนังสือ: 659.132 J59C 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Wadsworth, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.132 J59C 2001] (1).

17. Public communication campaigns / Ronald E. Rice, Charles K. Atkin, editors

โดย Rice, Ronald E | Atkin, Charles K.

เลขเรียกหนังสือ: 659 P976 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : Sage, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659 P976 2001] (1).

18. Advertising age handbook of advertising / Herschell Gordon Lewis, Carol Nelson ; foreword by Rance Crain

โดย Lewis, Herschell Gordon | Nelson, Carol.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1 L674A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chicago, Ill. : NTC Business Books, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.1 L674A] (1).

19. Advertising and promotion : an integrated marketing communications perspective / George E. Belch & Michael A. Belch

โดย Belch, George Edward | Belch, Michael A.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1 B427A 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hall, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.1 B427A 2001] (1).

20. Advertising media planning / Jack Z. Sissors and Roger B. Baron

โดย Sissors, Jack Zanville | Baron, Roger B.

เลขเรียกหนังสือ: 659.111 S623A 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Chicago : McGraw-Hill c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.111 S623A 2002] (1).