ผลการค้นหาของคุณมี 165 จากทั้งหมด 145244 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Communication : an introduction / Karl Erik Rosengren

โดย Rosengren, Karl Erik.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 R813C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SAGE, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 R813C] (1).

2. Understanding media : the extensions of man / Marshall McLuhan.

โดย McLuhan, Marshall.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 M166U ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 2001, c1964สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 M166U] (1).

3. Communication theories : perspectives, processes, and contexts / Katherine Miller

โดย Miller, Katherine.

เลขเรียกหนังสือ: 302.201 M648C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.201 M648C] (1).

4. Intercultural communication : a global reader / editor, Fred E. Jandt

โดย Jandt, Fred Edmund.

เลขเรียกหนังสือ: 306 I61 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : Sage, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306 I61] (1).

5. Understanding media : the extensions of man / Marshall McLuhan.

โดย McLuhan, Marshall.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 M166U ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : New American Library, c1964สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 M166U] (1).

6. Introducing communication research : paths of inquiry / Donald Treadwell

โดย Treadwell, Donald.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2072 T784I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Los Angeles : Sage, c2011สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2072 T784I] (1).

7. Communication matters / Kory Floyd

โดย Floyd, Kory.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 F645C ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: International ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill, c2011สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 F645C] (1).

8. Slides : planning and producing slide programs / written for Kodak by Ann Bishop

โดย Bishop, Ann | Kenny, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 778.2 B622S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Rochester, N.Y. : Eastman Kodak, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 778.2 B622S] (2).

9. Information superhighways and cultural divesity : communication and local culture in the global age / edited by Malee Boonsiripunth

โดย Malee Boonsiripunth | Thammasat University. Faculty of Journalism and Mass Communication | University of Canberra. Faculty of Communication.

เลขเรียกหนังสือ: 025.04 I43 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Faculty of Journalism and Mass Communication, Thammast University, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 025.04 I43] (1).

10. Effective communication / K. R. Balan, C. S. Rayudu

โดย Balan, K. R | Rayudu, C. S.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 B171E ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Singapore : S. S. Mubaruk & Brothers, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 B171E] (1).

11. Communication : apprehension, avoidance, and effectiveness / Virginia P. Richmond, James C. McCroskey

โดย Richmond, Virginia P | McCroskey, James C.

เลขเรียกหนังสือ: 302 R533C 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Scottsdale, Ariz. : Gorsuch Scarisbrick, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302 R533C 1995] (1).

12. Qualitative communication research methods / Thomas R. Lindlof

โดย Lindlof, Thomas R.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2072 L746Q ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : SAGE, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2072 L746Q] (1).

13. Communication ethics and universal values / edited by Clifford Christians, Michael Traber

โดย Christians, Clifford G | Traber, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 174 C734 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : SAGE, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 174 C734] (1).

14. Human communication : the basic course / Joseph A. DeVito.

โดย DeVito, Joseph A.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 D496H 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Longman, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 D496H 1997] (1).

15. Political communication / Craig Allen Smith.

โดย Smith, Craig Allen.

เลขเรียกหนังสือ: 320.014 S644P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: San Diego, Calif. : Harcourt Brace Jovanovich, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.014 S644P] (1).

16. An ecological perspective on human communication theory / Jo Liska, Gary Cronkhite

โดย Liska, Jo | Cronkhite, Gary.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 L769E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth : Harcourt Brace College, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 L769E] (1).

17. Connecting : a culture-sensitive approach to interpersonal commnuication competency / Roy M. Berko, Lawrence B. Rosenfeld, Larry A. Samovar.

โดย Berko, Roy M | Rosenfeld, Lawrence B | Samovar, Larry A.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 B513C 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth, Tex. : Harcourt Brace College, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 B513C 1997] (1).

18. An introduction to communication theory / Don W. Stacks, Sidney R. Hill, Jr., Mark Hickson, III.

โดย Stacks, Don W | Hill, Sidney R | Hickson, Mark, III.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 S775I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth, Tex. : Harcourt Brace Jovanovich College, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 S775I] (1).

19. Understanding mass communication : a liberal arts perspective / Melvin L. DeFleur, Everette E. Dennis

โดย Defleur, Melvin L | Dennis, Everette E.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 D313U 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Houghton Mifflin, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 D313U 1998] (1).

20. Interplay : the process of interpersonal communication / Ronald B. Adler ... [et al.]

โดย Adler, Ronald Brian.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 I61 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth, Tex. : Harcourt Brace College, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 I61 1998] (1).