ผลการค้นหาของคุณมี 87 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Journalism online / Mike Ward

โดย Ward, Mike.

เลขเรียกหนังสือ: 070.40285 W261J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Focal Press, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.40285 W261J] (1).

2. An introduction to journalism / Carole Fleming ... [et al.]

โดย Fleming, Carole.

เลขเรียกหนังสือ: 070.4 I61 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Longdon : Sage, 2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.4 I61] (1).

3. Newspapers journalism : a practical introduction / Susan Pape & Sue featherstone

โดย Pape, Susan.

เลขเรียกหนังสือ: 070.4 P214N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Sage, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.4 P214N] (1).

4. Information age journalism : journalism in an international context / Vincent Campbell

โดย Campbell, Vincent.

เลขเรียกหนังสือ: 070.4 C191I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Arnold, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.4 C191I] (1).

5. Practical journalism : how to write news / Helen Sissons.

โดย Sissons, Helen.

เลขเรียกหนังสือ: 070.43 S623P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Sage, 2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.43 S623P] (1).

6. Good writing for journalists : narrative, style, structure / Angela Phillips

โดย Phillips, Angela.

เลขเรียกหนังสือ: 808.06607 P558G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Sage, 2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.06607 P558G] (1).

7. Journalism : principles & practice / Tony Harcup

โดย Harcup, Tony.

เลขเรียกหนังสือ: 070.4 H257J 2009 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Sage, 2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.4 H257J 2009] (1).

8. Broadcast news writing, reporting, and production / Ted White

โดย White, Ted.

เลขเรียกหนังสือ: 070.19 W588B 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : Focal Press, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.19 W588B 1996] (1).

9. The globalization of news / edited by Oliver Boyd-Barrett and Terhi Rantanen

โดย Boyd-Barrett, Oliver | Rantanen, Terhi.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 G562 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SAGE, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 G562] (1).

10. Basic journalism : an Asean handbook / Vergel O. Santos

โดย Santos, Vergel O.

เลขเรียกหนังสือ: 070.4 S237B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [Manila] : The ASEAN Committee on Culture and Information, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.4 S237B] (1).

11. Media writer's handbook : a guide to common writing and editing problems / George T. Arnold

โดย Arnold, George T.

เลขเรียกหนังสือ: 808.027 A754M 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.027 A754M 2000] (1).

12. Intimate journalism : the art and craft of reporting everyday life / [edited by] Walt Harrington

โดย Harrington, Walt.

เลขเรียกหนังสือ: 070.44 I61 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : SAGE, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.44 I61] (1).

13. The construction of environmental news : a study of Scottish journalism / Fiona Campbell

โดย Campbell, Fiona.

เลขเรียกหนังสือ: 070.4493637 C187C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Aldershot, England : Ashgate, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.4493637 C187C] (1).

14. Media power, professionals and policies / edited by Howard Tumber

โดย Tumber, Howard.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 M489 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 M489] (1).

15. Literary journalism : a reader / Jean Chance, William McKeen, [editors]

โดย Chance, Jean | McKeen, William.

เลขเรียกหนังสือ: 818.540808 L775 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Australia : Wadsworth, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 818.540808 L775] (1).

16. News reporting and writing / Melvin Mencher.

โดย Mencher, Melvin.

เลขเรียกหนังสือ: 070.43 M536N 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.43 M536N 2000] (1).

17. Interviewing for journalists / Sally Adams ; with and introduction and additional material by Wynford Hicks

โดย Adams, Sally | Hicks, Wynford.

เลขเรียกหนังสือ: 070.43 A217I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.43 A217I] (1).

18. The newspapers handbook / Richard Keeble

โดย Keeble, Richard.

เลขเรียกหนังสือ: 070.172 K26N 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.172 K26N 2001] (1).

19. Introduction to computer-assisted reporting : a journalist's guide / Matthew M. Reavy

โดย Reavy, Matthew M.

เลขเรียกหนังสือ: 070.430285 R288I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Mountain View, Calif. : Mayfield, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.430285 R288I] (1).

20. Basic media writing / Melvin Mencher

โดย Mencher, Melvin.

เลขเรียกหนังสือ: 808.06607 M536B 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill College, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.06607 M536B 1999] (1).