ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 3 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1991/2534 / ฉบับภาษาไทยโดย เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์

โดย เรืองเดช ปันเขื่อนขัตย์.

เลขเรียกหนังสือ: 340.09594 ร854ก (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการโครงการอินโดจีนศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 340.09594 ร854ก] (2).

2. ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่าง--ประเทศไทยกับ--ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Agreement for the avoidance of double taxation between--Thailand and--The Lao People's Democratic Republic / กรมสรรพากร

โดย กรมสรรพากร.

เลขเรียกหนังสือ: 343.0526 ก169ค (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 343.0526 ก169ค] (2).

3. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับข้อพิพาทเขตแดนไทย-ลาว / โดย ทวีเกียรติ เจนประจักษ์

โดย ทวีเกียรติ เจนประจักษ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 341.42 ท189ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2536หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 341.42 ท189ป] (1).