ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 4 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ย่อหลักกฎหมายลิขสิทธิ์ / ไชยยศ เหมะรัชตะ.

โดย ไชยยศ เหมะรัชตะ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0482 ช882ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.0482 ช882ย] (2).

2. คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์ : พร้อมด้วย พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 / ธัชชัย ศุภผลศิริ

โดย ธัชชัย ศุภผลศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0482 ธ439ค 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 ( แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่ )ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.0482 ธ439ค 2539] (3).

3. ย่อหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้า / โกวิท สมไวย์.

โดย โกวิท สมไวย์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0488 ก951ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.0488 ก951ย] (6).

4. ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : พื้นฐานความรู้ทั่วไป / ไชยยศ เหมะรัชตะ.

โดย ไชยยศ เหมะรัชตะ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.048 ช882ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.048 ช882ล] (7).