ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 4910 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
121. พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 ล้ำ พ.ศ. 2550

เลขเรียกหนังสือ: 342.06 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.06 พ371] (2).

122. English for lawyers I / Peerachat Nilawanit.

โดย Peerachat Nilawanit.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2495 P375E 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Thammasat University Press, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.2495 P375E 1995] (2).

123. รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนพร้อมบทวิจารณ์ / อมร รักษาสัตย์

โดย อมร รักษาสัตย์.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 อ275ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 อ275ร] (3).

124. Business law for GNVQ advanced business / Keith Abbott

โดย Abbott, Keith.

เลขเรียกหนังสือ: 343.42 A132B 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : DP Publication, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.42 A132B 1996] (1).

125. Business law II / Nattapong Posakabutra

โดย Nattapong Posakabutra | Assumption University.

เลขเรียกหนังสือ: 343.59307 N281B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Assumption University, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.59307 N281B] (1).

126. คำบรรยายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย = Law of insurance / เพิ่มบุญ แก้วเขียว

โดย เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

เลขเรียกหนังสือ: 346.086 พ935ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.086 พ935ค] (1).

127. หลักกฎหมายอาญา : สาระสำคัญ. เล่ม 2 / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

โดย ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 345 ท189ห 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345 ท189ห 2540] (3).

128. The Spanish legal system / by Elena Merino-Blanco

โดย Merino-Blanco, Elena.

เลขเรียกหนังสือ: 349.46 M562S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Sweet and Maxwill, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 349.46 M562S] (1).

129. Thai law : Buddhist law : essays on the legal history of Thailand, Laos and Burma / edited by Andrew Huxley

โดย Huxley, Andrew.

เลขเรียกหนังสือ: 349.59 T364 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : White Orchid Press, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 349.59 T364] (1).

130. การควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร / ชาญชัย แสวงศักดิ์

โดย ชาญชัย แสวงศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 323.4 ช486ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 323.4 ช486ก] (2).

131. คู่มือปฏิบัติงานคดีทรัพย์สินทางปัญญา / สมพร พรหมหิตาธร.

โดย สมพร พรหมหิตาธร.

เลขเรียกหนังสือ: 346.048 ส265ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.048 ส265ค] (2).

132. พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 346.022 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.022 พ371] (2).

133. คู่มืออ่านรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ : โครงสร้างและหลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / รวบรวมโดย คณิน บุญสุวรรณ.

โดย คณิน บุญสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ค132ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์วิชาการ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ค132ค] (1).

134. ฎีกาติดดาว : วิ.อาญา พ.ศ. 2529-2540 / สุรพันธ์ อรัญนารถ

โดย สุรพันธ์ อรัญนารถ.

เลขเรียกหนังสือ: 345.077 ส852ฎ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.077 ส852ฎ] (2).

135. ฎีกาติดดาว : อาญา / สุรพันธ์ อรัญนารถ.

โดย สุรพันธ์ อรัญนารถ.

เลขเรียกหนังสือ: 345.077 ส852ฎ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.077 ส852ฎ] (1).

136. ตอบ 20 คำถามเกี่ยวกับศาลปกครอง เรียนรู้เรื่องศาลปกครองอย่างคนธรรมดา / อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ

โดย อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ.

เลขเรียกหนังสือ: 347.01 อ766ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.01 อ766ต] (2).

137. คดีเชอรี่แอน : กระบวนการยุติธรรมจะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้บริสุทธิ์ได้อย่างไร? / บรรณาธิการ, สุพจน์ แจ้งเร็ว

โดย สุพจน์ แจ้งเร็ว.

เลขเรียกหนังสือ: 347.07 ค134 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.07 ค134] (1).

138. เจาะลึกฎีกาสำคัญ : ฎีกาวิเคราะห์ / สถิตย์ เล็งไธสง

โดย สถิตย์ เล็งไธสง.

เลขเรียกหนังสือ: 347.035 ส184จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.035 ส184จ] (2).

139. ประชาพิจารณ์ / ชาญชัย แสวงศักดิ์

โดย ชาญชัย แสวงศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 328.345 ช486ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 328.345 ช486ป] (4).

140. หลักกฎหมายบุคคล / นเรศร์ เกษะประกร.

โดย นเรศร์ เกษะประกร.

เลขเรียกหนังสือ: 346.012 น266ห 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.012 น266ห 2540] (1).