ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 4876 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น / สมยศ เชื้อไทย.

โดย สมยศ เชื้อไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 342 ส274ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342 ส274ห] (1).

2. กฎหมายกับความรัก / วิชา มหาคุณ, เขียน

โดย วิชา มหาคุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 340 ว545ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ดวงแสตมป์, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340 ว545ก] (1).

3. Business law II / Nattapong Posakabutra

โดย Nattapong Posakabutra | Assumption University.

เลขเรียกหนังสือ: 343.59307 N281B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Assumption University, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.59307 N281B] (1).

4. The Spanish legal system / by Elena Merino-Blanco

โดย Merino-Blanco, Elena.

เลขเรียกหนังสือ: 349.46 M562S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Sweet and Maxwill, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 349.46 M562S] (1).

5. รวมกฎหมายส่งเสริมวิชาชีพทนายความ / จัดทำโดย สภาทนายความ

โดย สภาทนายความ.

เลขเรียกหนังสือ: 349.593 ร155 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สภาทนายความ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 349.593 ร155] (1).

6. คำอธิบายกฎหมายศุลกากร / ชูชาติ อัศวโรจน์

โดย ชูชาติ อัศวโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 343.056 ช648ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.056 ช648ค] (1).

7. Thailand : a legal brief

เลขเรียกหนังสือ: 343.59308 T364 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Baker & McKenzie, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.59308 T364] (1).

8. Thailand : a tax brief

เลขเรียกหนังสือ: 343.59304 T364 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Baker & McKenzie, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.59304 T364] (1).

9. สัญญาจ้างแรงงาน / เกษมสันต์ วิลาวรรณ

โดย เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 ก813ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, [2533?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 ก813ส] (1).

10. Bankruptcy code, rules and official forms

เลขเรียกหนังสือ: 346.72078 B218 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1992 law school ed.ข้อมูลการพิมพ์: ST. Paul, Minn. : West, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.72078 B218] (1).

11. คู่มือปฏิบัติการหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2542

โดย สำนักพิมพ์สูตรไพศาล.

เลขเรียกหนังสือ: 341.4842 ค695 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2542?] สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 341.4842 ค695] (1).

12. คู่มือตุลาการเกี่ยวกับงานคุมประพฤติ / กรมคุมประพฤติ

โดย กรมคุมประพฤติ.

เลขเรียกหนังสือ: 364.63 ก169ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 364.63 ก169ค] (1).

13. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ร355 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : เครือข่ายผู้หญิงกับรัฐธรรมนูญ, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ร355] (1).

14. International law / John O'Brien

โดย O'Brien, John.

เลขเรียกหนังสือ: 341 O13I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Cavendish Pub., 2002, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 341 O13I] (1).

15. คำนิยามและพจนานุกรมกฎหมาย พุทธศักราช 2545

เลขเรียกหนังสือ: 340.03 ค357 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 340.03 ค357] (1).

16. ยุติธรรมธร / กระทรวงยุติธรรม.

โดย กระทรวงยุติธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 353.4 ก218ย (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : กระทรวง, 2547สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 353.4 ก218ย] (1).

17. Criminology : a sociological introduction / Eamonn Carrabine ... [et al.]

โดย Carrabine, Eamonn.

เลขเรียกหนังสือ: 364 C929 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 364 C929] (1).

18. หลักกฎหมายครอบครัว / ประสพสุข บุญเดช

โดย ประสพสุข บุญเดช.

เลขเรียกหนังสือ: 346.015 ป394ห 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6 แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.015 ป394ห 2547] (1).

19. Agency law primer / by Cameron Harvey

โดย Harvey, Cameron.

เลขเรียกหนังสือ: 346.71029 H341A 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Toronto, ontario : Thomson/Carswell, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.71029 H341A 2003] (1).

20. Commercial law / Ian Brown

โดย Brown, Ian.

เลขเรียกหนังสือ: 346.07 B878C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Butterworths, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.07 B878C] (1).