ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 28 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. สรุปสาระสำคัญและคำอธิบายรายมาตรา พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 / เรียบเรียงโดย ประวีณ ณ นคร.

โดย ประวีณ ณ นคร.

เลขเรียกหนังสือ: 342.068 ป381ส 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 342.068 ป381ส 2535] (1).

2. ประมวลกฎหมายอาญา / สุพจน์ นาถะพินธุ.

โดย สุพจน์ นาถะพินธุ.

เลขเรียกหนังสือ: 345 ส826ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 345 ส826ป] (1).

3. กฎหมายสาธารณสุข = Public health laws / สุวงศ์ ศาสตรวาหา, สุรชาติ ณ หนองคาย.

โดย สุวงศ์ ศาสตรวาหา | สุรชาติ ณ หนองคาย.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04 ส868ก เลขเรียกหนังสือ: WA32.JT3 ส868ก 2533 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เจ้าพระยาการพิมพ์, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WA32.JT3 ส868ก 2533] (2).

4. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 344.0321 พ371 (อ.) เลขเรียกหนังสือ: WX32.JT3 พ371 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WX32.JT3 พ371 2541] (1). Items available for reference: [Call number: 344.0321 พ371] (1).

5. กว่าจะรู้ก็อยู่ในตะราง / โดย พงศ์ สุภาวสิทธิ์

โดย พงศ์ สุภาวสิทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 346 พ112ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุริยบรรณ, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 346 พ112ก] (3).

6. กว่าจะรู้ก็อยู่ในตะราง. เล่ม 2 / พงศ์ สุภาวสิทธิ์

โดย พงศ์ สุภาวสิทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 346 พ112ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุริยบรรณ, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 346 พ112ก] (2).

7. People, plants, and patents : the impact of intellectual property on biodiversity, conservation, trade, and rural society / [by] The Crucible Group.

โดย Crucible Group.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0486 P419 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ottawa : International development research centre, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 346.0486 P419] (1).

8. The problem of pornography : regulation and the right to free speech / Susan M. Easton.

โดย Easton, Susan M.

เลขเรียกหนังสือ: 344.0547 E13P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 344.0547 E13P] (1).

9. The philosophy of right. Volume 1, The essence of right / Antonio Rosmini ; translated by Denis Cleary and Terence Watson.

โดย Rosmini, Antonio | Cleary, Denis | Watson, Terence.

เลขเรียกหนังสือ: 323.01 R821P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Durham : Rosmini House, c1993ชื่อเรื่องอื่น: Essence of right..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 323.01 R821P] (1).

10. พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 344.041 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2542สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.041 พ371] (1), [Call number: 344.041 พ371] (1).

11. กฎหมายสาธารณสุข = Public health laws / บรรณาธิการ, ธวัชชัย สัตย์สมบูรณ์

โดย ธวัชชัย สัตย์สมบูรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 344.041 ก118 เลขเรียกหนังสือ: WA32.JT3 ก118 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.041 ก118] (2), PYULIB-DW [Call number: 344.041 ก118] (1).

12. พระราชบัญญัติอาหารและยา / ผู้รวบเรียบเรียง, พรทิพย์ คำพอ

โดย พรทิพย์ คำพอ.

เลขเรียกหนังสือ: 344.0423 พ239พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วชิรินทร์สาส์นรัชดา, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.0423 พ239พ] (2), PYULIB-DW [Call number: WA697 พ371 2544] (1).

13. นิติจิตเวชศาสตร์ = Forensic psychiatry / รณชัย คงสกนธ์.

โดย รณชัย คงสกนธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 344.044 ร123น เลขเรียกหนังสือ: W740 ร123น 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บางกอกบล๊อก, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.044 ร123น] (2), PYULIB-DW [Call number: W740 ร123น 2549] (1).

14. เอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป = General principles of law / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 340.1 ม246ค 2551 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 340.1 ม246ค 2551] (1).

15. คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย / ทวี กสิยพงศ์.

โดย ทวี กสิยพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.078 ท184ค 2517 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2517สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 346.078 ท184ค 2517] (1).

16. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2518 (แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 19 และฉบับที่ 2, 3, 4 และ ฉบับที่ 5) / รวบรวมโดย ประดิษฐ์ ฮวบเจริญ และ คณะเก้าบัณฑิต

โดย ประดิษฐ์ ฮวบเจริญ | คณะเก้าบัณฑิต.

เลขเรียกหนังสือ: 342.068 พ371 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 342.068 พ371] (1).

17. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย / มานิตย์ จุมปา, บรรณาธิการ.

โดย มานิตย์ จุมปา.

เลขเรียกหนังสือ: 340 ค181 2552 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 340 ค181 2552] (1).

18. ตายอย่างมีศักดิ์ศรี : มาตรา 10 ร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ / บรรณาธิการ, อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา, สุนีย์ สุขสว่าง, สุภกาญจน์ สว่างศรี

โดย อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา | สุนีย์ สุขสว่าง | สุภกาญจน์ สว่างศรี | สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04197 ต341 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุงข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 344.04197 ต341 2548] (1).

19. The nine : inside the secret world of the Supreme Court / Jeffrey Toobin

โดย Toobin, Jeffrey.

เลขเรียกหนังสือ: 347.7326 T668N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Doubleday, c2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 347.7326 T668N] (1).

20. กฎหมายสิ่งแวดล้อม / อำนาจ วงศ์บัณฑิต.

โดย อำนาจ วงศ์บัณฑิต.

เลขเรียกหนังสือ: 344.046 อ686ก 2557 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.046 อ686ก 2557] (2), PYULIB-DW [Call number: 344.046 อ686ก 2557] (1).