ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 = Arbitration act B.E. 2545 (2002) / จัดทำโดย สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง

โดย สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง.

เลขเรียกหนังสือ: 347.09 พ371 อ. ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.09 พ371 อ.] (1). Items available for reference: [Call number: 347.09 พ371 อ.] (1).

2. พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 / รวบรวมโดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 345.01 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.01 พ371] (1). Items available for reference: [Call number: 345.01 พ371] (2).