ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 3707 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น / สมยศ เชื้อไทย.

โดย สมยศ เชื้อไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 342 ส274ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342 ส274ห] (1).

2. กฎหมายกับความรัก / วิชา มหาคุณ, เขียน

โดย วิชา มหาคุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 340 ว545ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ดวงแสตมป์, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340 ว545ก] (1).

3. รวมกฎหมายส่งเสริมวิชาชีพทนายความ / จัดทำโดย สภาทนายความ

โดย สภาทนายความ.

เลขเรียกหนังสือ: 349.593 ร155 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สภาทนายความ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 349.593 ร155] (1).

4. คำอธิบายกฎหมายศุลกากร / ชูชาติ อัศวโรจน์

โดย ชูชาติ อัศวโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 343.056 ช648ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.056 ช648ค] (1).

5. คู่มือปฏิบัติการหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2542

โดย สำนักพิมพ์สูตรไพศาล.

เลขเรียกหนังสือ: 341.4842 ค695 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2542?] สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 341.4842 ค695] (1).

6. คู่มือตุลาการเกี่ยวกับงานคุมประพฤติ / กรมคุมประพฤติ

โดย กรมคุมประพฤติ.

เลขเรียกหนังสือ: 364.63 ก169ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 364.63 ก169ค] (1).

7. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ร355 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : เครือข่ายผู้หญิงกับรัฐธรรมนูญ, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ร355] (1).

8. หลักกฎหมายครอบครัว / ประสพสุข บุญเดช

โดย ประสพสุข บุญเดช.

เลขเรียกหนังสือ: 346.015 ป394ห 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6 แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.015 ป394ห 2547] (1).

9. กฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน / สภาทนายความ.

โดย สภาทนายความ.

เลขเรียกหนังสือ: 340 ส226ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สภาทนายความ, [2549?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340 ส226ก] (1).

10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 / สภาทนายความ

โดย สภาทนายความ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ร355 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สภาทนายความ, [2550?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ร355] (1).

11. คุยกฎหมาย--กับชาวบ้าน / พิมล รัฐปัตย์

โดย พิมล รัฐปัตย์.

เลขเรียกหนังสือ: 340 พ724ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ยูแอนด์ไอ, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340 พ724ค] (1).

12. หักดิบกฎหมาย / คณิต ณ นคร.

โดย คณิต ณ นคร.

เลขเรียกหนังสือ: 340 ค129ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340 ค129ห] (1).

13. กระพี้อาญา / ผู้เขียน, รุจิรา ภัทรกรัณฑ์

โดย รุจิรา ภัทรกรัณฑ์.

เลขเรียกหนังสือ: 345 ร661ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มีดี, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345 ร661ก] (1).

14. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป / หยุด แสงอุทัย.

โดย หยุด แสงอุทัย.

เลขเรียกหนังสือ: 340 ห257ค 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 15.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340 ห257ค 2545] (1).

15. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / จัดทำโดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

โดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ร355 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ร355] (1).

16. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / จัดทำโดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

โดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ร355 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ร355] (1).

17. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ตัวแทนและนายหน้า / โดย กมล สนธิเกษตริน.

โดย กมล สนธิเกษตริน.

เลขเรียกหนังสือ: 346.029 ก134ป 2523 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.029 ก134ป 2523] (1).

18. สิทธิของเมียน้อย / ตราสามดวง.

โดย ตราสามดวง.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0163 ต169ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.0163 ต169ส] (2).

19. กฎหมายว่าด้วยนิติกรรม / ไชยยศ เหมะรัชตะ.

โดย ไชยยศ เหมะรัชตะ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.013 ช882ก 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.013 ช882ก 2535] (3).

20. คู่มือศึกษากฎหมายมรดก / ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

โดย ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

เลขเรียกหนังสือ: 346.05 ภ373ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.05 ภ373ค] (3).