ผลการค้นหาของคุณมี 280 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Business law II / Nattapong Posakabutra

โดย Nattapong Posakabutra | Assumption University.

เลขเรียกหนังสือ: 343.59307 N281B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Assumption University, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.59307 N281B] (1).

2. The Spanish legal system / by Elena Merino-Blanco

โดย Merino-Blanco, Elena.

เลขเรียกหนังสือ: 349.46 M562S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Sweet and Maxwill, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 349.46 M562S] (1).

3. Thailand : a legal brief

เลขเรียกหนังสือ: 343.59308 T364 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Baker & McKenzie, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.59308 T364] (1).

4. Thailand : a tax brief

เลขเรียกหนังสือ: 343.59304 T364 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Baker & McKenzie, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.59304 T364] (1).

5. สัญญาจ้างแรงงาน / เกษมสันต์ วิลาวรรณ

โดย เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 ก813ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, [2533?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 ก813ส] (1).

6. Bankruptcy code, rules and official forms

เลขเรียกหนังสือ: 346.72078 B218 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1992 law school ed.ข้อมูลการพิมพ์: ST. Paul, Minn. : West, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.72078 B218] (1).

7. International law / John O'Brien

โดย O'Brien, John.

เลขเรียกหนังสือ: 341 O13I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Cavendish Pub., 2002, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 341 O13I] (1).

8. Criminology : a sociological introduction / Eamonn Carrabine ... [et al.]

โดย Carrabine, Eamonn.

เลขเรียกหนังสือ: 364 C929 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 364 C929] (1).

9. Agency law primer / by Cameron Harvey

โดย Harvey, Cameron.

เลขเรียกหนังสือ: 346.71029 H341A 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Toronto, ontario : Thomson/Carswell, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.71029 H341A 2003] (1).

10. Commercial law / Ian Brown

โดย Brown, Ian.

เลขเรียกหนังสือ: 346.07 B878C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Butterworths, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.07 B878C] (1).

11. Contract law / Mindy Chen-Wishart

โดย Chen-Wishart, Mindy.

เลขเรียกหนังสือ: 346.4202 C518C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.4202 C518C] (1).

12. Principles of criminal law / Andrew Ashworth

โดย Ashworth, Andrew.

เลขเรียกหนังสือ: 345 A831P 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345 A831P 2003] (1).

13. Criminology / edited by Chris Hale ... [et al.]

โดย Hale, Chris.

เลขเรียกหนังสือ: 364 C929 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 364 C929] (1).

14. French legal method / Eva Steiner

โดย Steiner, Eva.

เลขเรียกหนังสือ: 349.44 S822F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2005, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 349.44 S822F] (1).

15. International criminal law / Antonio Cassese

โดย Cassese, Antonio.

เลขเรียกหนังสือ: 345.0235 C344I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.0235 C344I] (1).

16. Legal philosophies / J. W. Harris

โดย Harris, James W.

เลขเรียกหนังสือ: 340.1 H314L 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340.1 H314L 2004] (1).

17. The sociology of law : an introduction / Roger Cotterrell

โดย Cotterrell, Roger.

เลขเรียกหนังสือ: 340.115 C847S 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Butterworths, 2001, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340.115 C847S 2001] (1).

18. Jurisprudence / J. G. Riddall

โดย Riddall, J. G.

เลขเรียกหนังสือ: 340.1 R542J 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340.1 R542J 2005] (1).

19. Memorandum of Thai labour law / Suphasit Taweejamsup.

โดย Suphasit Taweejamsup.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 S659M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Winyuchon, 2013สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 S659M] (1).

20. Trading in legal claims : law, policy &​ future directions in Australia, UK &​ US / Vicki Waye.

โดย Waye, Vicki.

เลขเรียกหนังสือ: 300 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Adelaide, Australia : Presidian Legal Publications, c2008สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).