ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 853 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ตัวแทนและนายหน้า / โดย กมล สนธิเกษตริน.

โดย กมล สนธิเกษตริน.

เลขเรียกหนังสือ: 346.029 ก134ป 2523 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.029 ก134ป 2523] (1).

2. สิทธิของเมียน้อย / ตราสามดวง.

โดย ตราสามดวง.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0163 ต169ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.0163 ต169ส] (2).

3. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย มรดก / โดย อัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง.

โดย อัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง.

เลขเรียกหนังสือ: 346.05 อ555ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.05 อ555ค] (1).

4. ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นิติกรรม / ไชยยศ เหมะรัชตะ.

โดย ไชยยศ เหมะรัชตะ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.013 ช882ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.013 ช882ย] (1).

5. ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทรัพย์ / สมจิตร์ ทองศรี.

โดย สมจิตร์ ทองศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 346.04 ส236ย 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติมใหม่.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.04 ส236ย 2535] (1).

6. ย่อหลักกฎหมาย ละเมิด / ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

โดย ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

เลขเรียกหนังสือ: 346.03 ภ373ย 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, [2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.03 ภ373ย 2536] (1).

7. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 ฉบับมาตรฐาน / รวบรวมโดย สัก กอแสงเรือง.

โดย สัก กอแสงเรือง.

เลขเรียกหนังสือ: 346 ป352 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346 ป352] (1).

8. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ระยะเวลาและอายุความ / โดย ศักดิ์ สนองชาติ.

โดย ศักดิ์ สนองชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.013 ศ322ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.013 ศ322ค] (1).

9. ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ละเมิด / ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

โดย ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

เลขเรียกหนังสือ: 346.03 ภ373ย 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.03 ภ373ย 2532] (1).

10. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด / โดย สุษม ศุภนิตย์.

โดย สุษม ศุภนิตย์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.03 ส883ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.03 ส883ค] (1).

11. ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มรดก / ปริญญา จิตรการนทีกิจ.

โดย ปริญญา จิตรการนทีกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.05 ป458ย 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.05 ป458ย 2532] (1).

12. วางทรัพย์ / สุขุมาลย์ มงคลชาติ มานะกุล, อำนาจ เจตน์เจริญรักษ์.

โดย สุขุมาลย์ มงคลชาติ มานะกุล | อำนาจ เจตน์เจริญรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.077 ส745ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.077 ส745ว] (1).

13. คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน / ประมูล สุวรรณศร.

โดย ประมูล สุวรรณศร.

เลขเรียกหนังสือ: 347.06 ป358ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2517สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.06 ป358ค] (1).

14. กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

โดย ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 346 ท189ก 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6. แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346 ท189ก 2538] (2).

15. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย มรดก / อัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง.

โดย อัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง.

เลขเรียกหนังสือ: 346.05 อ555ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.05 อ555ค] (1).

16. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยทรัพย์ / โดย ประมูล สุวรรณศร ; แก้ไขเพิ่มเติมโดย พัฒน์ เนียมกุญชร.

โดย ประมูล สุวรรณศร | พัฒน์ เนียมกุญชร.

เลขเรียกหนังสือ: 346.04 ป358ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.04 ป358ค] (1).

17. หลักกฎหมายละเมิด / ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

โดย ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

เลขเรียกหนังสือ: 346.03 ภ373ห 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6 ปรับปรุงใหม่.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.03 ภ373ห 2540] (1).

18. คู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา / กำชัย จงจักรพันธ์

โดย กำชัย จงจักรพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.02076 ก563ค 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.02076 ก563ค 2539] (1).

19. สัญญาธุรกิจเพื่อภาษีอากร / วิทยา เนติวิวัฒน์

โดย วิทยา เนติวิวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.07 ว582ส 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.07 ว582ส 2540] (2).

20. สู้คดีประกันภัย / เรียบเรียงโดย ภาสกร ญาณสุธี

โดย ภาสกร ญาณสุธี.

เลขเรียกหนังสือ: 346.086 ภ493ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เมอะแคนอิเคิลจัจ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.086 ภ493ส] (1).