ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 72 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. บันทึกทองท้ายชี้ขาดความเห็นแย้งของสำนักงานอัยการสูงสุด / จิตติ เจริญฉ่ำ.

โดย จิตติ เจริญฉ่ำ.

เลขเรียกหนังสือ: 347.07 จ419บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.07 จ419บ] (1).

2. บันทึกทองท้ายคำชี้ขาดความเห็นแย้ง / โดย รชฏ (จิตติ) เจริญฉ่ำ

โดย รชฏ เจริญฉ่ำ.

เลขเรียกหนังสือ: 347.07 ร122บ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ : สำนักงานอัยการสูงสุด], 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 347.07 ร122บ] (1).

3. หลักกฎหมายวิธีสบัญญัติ. ตอน 1, พระธรรมนูญศาลยุติธรรมวิธีพิจารณาเบื้องต้นและพยาน / สถิตย์ เล็งไธสง

โดย สถิตย์ เล็งไธสง.

เลขเรียกหนังสือ: 347.012 ส184ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.012 ส184ห] (2).

4. คดีเชอรี่แอน : กระบวนการยุติธรรมจะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้บริสุทธิ์ได้อย่างไร? / บรรณาธิการ, สุพจน์ แจ้งเร็ว

โดย สุพจน์ แจ้งเร็ว.

เลขเรียกหนังสือ: 347.07 ค134 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.07 ค134] (1).

5. คดีหมิ่นประมาทบันลือโลก / ทวีป วรดิลก, แปล / เรียบเรียง

โดย ทวีป วรดิลก.

เลขเรียกหนังสือ: 347.07 ค134 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.07 ค134] (1).

6. รวมคำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1, มาตรา 1 ถึง มาตรา 119 ทวิ / ธงชัย จันทร์วิรัช

โดย ธงชัย จันทร์วิรัช.

เลขเรียกหนังสือ: 345.05 ธ117ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.05 ธ117ร] (1).

7. บันทึกเบื้องหลังคดีอุ้ม-ฆ่าสองแม่ลูกตระกูล ศรีธนะขัณฑ์ กับ พล.ต.ท. โสภณ สะวิคามิน / อดุล ทินะพงศ์

โดย อดุล ทินะพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 347.07 อ132บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พีเอ็ม เอ็กเซอร์เลนท์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.07 อ132บ] (1).

8. การระงับข้อพิพาทคดีแพ่งโดย "การไกล่เกลี่ยเพื่อให้เกิดการประนีประนอมยอมความในศาล" / ศาลแพ่ง

โดย ศาลแพ่ง.

เลขเรียกหนังสือ: 347.09 ก499 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : อฑตยา, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.09 ก499 2539] (1).

9. 108 คดีอาวุธปืน

โดย สำนักพิมพ์สูตรไพศาล.

เลขเรียกหนังสือ: 344.0533 ร192 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.0533 ร192] (1).

10. 108 คดีก่อสร้าง

โดย สำนักพิมพ์สูตรไพศาล.

เลขเรียกหนังสือ: 343.078721 ร192 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.078721 ร192] (1).

11. 108 คดีการพนัน

โดย สำนักพิมพ์สูตรไพศาล.

เลขเรียกหนังสือ: 344.0542 ร192 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.0542 ร192] (1).

12. 108 คดีละเมิด

โดย สำนักพิมพ์สูตรไพศาล.

เลขเรียกหนังสือ: 346.03 ร192 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.03 ร192] (2).

13. 108 คดีฟ้องขับไล่

โดย สำนักพิมพ์สูตรไพศาล.

เลขเรียกหนังสือ: 347.05 ร192 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.05 ร192] (1).

14. 108 คดีหุ้น

โดย สำนักพิมพ์สูตรไพศาล.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0668 ร192 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.0668 ร192] (1).

15. 108 คดีพยานแพ่ง

โดย สำนักพิมพ์สูตรไพศาล.

เลขเรียกหนังสือ: 347.07 ร192 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.07 ร192] (1).

16. 108 คดีเช่า

โดย สำนักพิมพ์สูตรไพศาล.

เลขเรียกหนังสือ: 346.04344 ร192 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.04344 ร192] (1).

17. 108 คดีฆ่า

โดย สำนักพิมพ์สูตรไพศาล.

เลขเรียกหนังสือ: 347.07 ร192 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.07 ร192] (1).

18. 108 คดีรัษฎากร

โดย สำนักพิมพ์สูตรไพศาล.

เลขเรียกหนังสือ: 343.04 ร192 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.04 ร192] (1).

19. อุทธรณ์วิพากษ์ปี 2544 ศาลอุทธรณ์ / ผู้จัดทำ ศาลอุทธรณ์

โดย ศาลอุทธรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 347.033 อ818 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักอมรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.033 อ818] (2).

20. ค้าความ / ณรงค์ นิติจันทร์.

โดย ณรงค์ นิติจันทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 347.07 ณ211ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วศิระ, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.07 ณ211ค] (2).