ผลการค้นหาของคุณมี 57 จากทั้งหมด 145224 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. รถยนต์ รถชน / ณรงค์ นิติจันทร์

โดย ณรงค์ นิติจันทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 343.0944 ณ211ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.0944 ณ211ร] (1).

2. ว่าความคดีเวนคืนฯ ให้เร็วและเป็นผล / รวบรวมโดย ภาสกร ญาณสุธี

โดย ภาสกร ญาณสุธี.

เลขเรียกหนังสือ: 346.043 ภ493ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เมอะแคนอิเคิลจัจ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.043 ภ493ว] (2).

3. คดีหมิ่นประมาทบันลือโลก / ทวีป วรดิลก, แปล / เรียบเรียง

โดย ทวีป วรดิลก.

เลขเรียกหนังสือ: 347.07 ค134 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.07 ค134] (1).

4. เทคนิคการไกล่เกลี่ยในศาล / ศาลแพ่ง

เลขเรียกหนังสือ: 347.09 ท591 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ศาลแพ่ง, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.09 ท591] (1).

5. 108 คดีอาวุธปืน

โดย สำนักพิมพ์สูตรไพศาล.

เลขเรียกหนังสือ: 344.0533 ร192 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.0533 ร192] (1).

6. 108 คดีก่อสร้าง

โดย สำนักพิมพ์สูตรไพศาล.

เลขเรียกหนังสือ: 343.078721 ร192 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.078721 ร192] (1).

7. 108 คดีการพนัน

โดย สำนักพิมพ์สูตรไพศาล.

เลขเรียกหนังสือ: 344.0542 ร192 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.0542 ร192] (1).

8. 108 คดีละเมิด

โดย สำนักพิมพ์สูตรไพศาล.

เลขเรียกหนังสือ: 346.03 ร192 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.03 ร192] (2).

9. 108 คดีฟ้องขับไล่

โดย สำนักพิมพ์สูตรไพศาล.

เลขเรียกหนังสือ: 347.05 ร192 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.05 ร192] (1).

10. 108 คดีหุ้น

โดย สำนักพิมพ์สูตรไพศาล.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0668 ร192 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.0668 ร192] (1).

11. 108 คดีพยานแพ่ง

โดย สำนักพิมพ์สูตรไพศาล.

เลขเรียกหนังสือ: 347.07 ร192 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.07 ร192] (1).

12. 108 คดีเช่า

โดย สำนักพิมพ์สูตรไพศาล.

เลขเรียกหนังสือ: 346.04344 ร192 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.04344 ร192] (1).

13. 108 คดีฆ่า

โดย สำนักพิมพ์สูตรไพศาล.

เลขเรียกหนังสือ: 347.07 ร192 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.07 ร192] (1).

14. 108 คดีรัษฎากร

โดย สำนักพิมพ์สูตรไพศาล.

เลขเรียกหนังสือ: 343.04 ร192 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.04 ร192] (1).

15. 108 วิธี มีคดีทำอย่างไรไม่ติดตะราง / บุญร่วม เทียมจันทร์

โดย บุญร่วม เทียมจันทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 347.077 บ541ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บุญร่วม เทียมจันทร์ และ ชมรมช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.077 บ541ร] (1).

16. ปัญหาความล่าช้าในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย / โดย อัจฉรา ประจันนวล.

โดย อัจฉรา ประจันนวล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.078 อ498ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.078 อ498ป] (1).

17. คดีกู้ยืมเงิน / โดย ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์.

โดย ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.073 ท115ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จิรรัชการพิมพ์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.073 ท115ค] (2).

18. ระเบียงศาลชุดกฎหมายชาวบ้าน / โดย วราภรณ์ พิริยะสถิต

โดย วราภรณ์ พิริยะสถิต.

เลขเรียกหนังสือ: 347.07 ว321ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.07 ว321ร] (2).

19. 6 คดีดัง / ผู้เรียบเรียง, บุญร่วม เทียมจันทร์.

โดย บุญร่วม เทียมจันทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 347.07 บ541ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.07 บ541ห] (1).

20. การฟ้องและต่อสู้คดีเช็ค (อาญา) / Jurisprudence Group.

เลขเรียกหนังสือ: 346.096 ก495 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุงใหม่.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Jurisprudence Group, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.096 ก495 2543] (1).