ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 225 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วย อุทธรณ์และฎีกา / พิพัฒน์ จักรางกูร.

โดย พิพัฒน์ จักรางกูร.

เลขเรียกหนังสือ: 347.05 พ697ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.05 พ697ค] (1).

2. วิเคราะห์ข้อสอบเก่า / สุพิศ ปราณีตพลกรัง

โดย สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

เลขเรียกหนังสือ: 340.076 ส832ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จิรรัชการพิมพ์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340.076 ส832ว] (1).

3. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับสมบูรณ์ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543) / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 347.05 ป352 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.05 ป352] (1).

4. คู่มือสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. เล่ม 2 / วิรัช เมฆอรุโณทัย, ปรีชา เซ่งไพเราะห์

โดย วิรัช เมฆอรุโณทัย | ปรีชา เซ่งไพเราะห์.

เลขเรียกหนังสือ: 347.07 ว689ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.07 ว689ค] (1).

5. กฎหมายใหม่สำหรับวิชาชีพทนายความ / โดย ฝ่ายวิชาการ สภาทนายความ

โดย สภาทนายความ. ฝ่ายวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ: ฝ่าย, 2542-สามารถยืมได้: No items available Special Status (2).

6. คำถาม-คำตอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : แนะวิธีตอบข้อสอบให้ได้คะแนนเต็ม. ฉบับ 3, สนามสอบ / โดย รชฏ เจริญฉ่ำ

โดย รชฏ เจริญฉ่ำ.

เลขเรียกหนังสือ: 347.05076 ร122ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.05076 ร122ค] (1).

7. คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. ภาค 3, อุทธรณ์และฎีกา / อุดม เฟื่องฟุ้ง

โดย อุดม เฟื่องฟุ้ง | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

เลขเรียกหนังสือ: 347.05 อ785ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตตยสภา, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.05 อ785ค] (1).

8. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับมาตรฐาน / รวบรวมโดย สัก กอแสงเรือง

โดย สัก กอแสงเรือง.

เลขเรียกหนังสือ: 347.05 ป352 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: แก้ไขเพิ่มเติมสมบูรณ์ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.05 ป352] (1).

9. คำบรรยายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดี / โดย ประจักษ์ พุทธิสมบัติ.

โดย ประจักษ์ พุทธิสมบัติ.

เลขเรียกหนังสือ: 347.05 ป223ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศรีสมบัติการพิมพ์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.05 ป223ค] (2).

10. หลักวิแพ่ง / โดย สุจิต ปัญญาพฤกษ์

โดย สุจิต ปัญญาพฤกษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 347.05 ส752ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2548?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.05 ส752ห] (2).

11. การร้องขัดทรัพย์และขอกันส่วน / โดย พิชัย นิลทองคำ และ ภาสกร ญาณสุธี

โดย พิชัย นิลทองคำ | ภาสกร ญาณสุธี.

เลขเรียกหนังสือ: 347.077 พ642ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อฑตยา มิเลนเนียม, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.077 พ642ก] (1).

12. พิเคราะห์ฎีกาน่ารู้. เล่ม 1, กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 347.05 ว559พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.05 ว559พ] (1).

13. ข้อแนะนำนักกฎหมายและตัวอย่าง คำฟ้อง คำร้อง คำแถลงการณ์ อุทธรณ์ ฎีกา / โดย สุริยา พงษ์สุริยา.

โดย สุริยา พงษ์สุริยา.

เลขเรียกหนังสือ: 347.05 ส866ข 2550 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.05 ส866ข 2550] (1).

14. บันทึกวิชาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความความแพ่ง : จดฟังบรรยาย ปรับปรุงถึง (ฉบับที่ 23) พ.ศ 2550

เลขเรียกหนังสือ: 347.05 บ268 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.05 บ268] (2).

15. คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. ภาค 2, ลักษณะ 1 วิธีพิจารณาสามัญในศาลขั้นต้น / ไพโรจน์ วายุภาพ.

โดย ไพโรจน์ วายุภาพ.

เลขเรียกหนังสือ: 347.05 พ993ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1 แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.05 พ993ค] (2).

16. อุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาคดีแพ่ง / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

เลขเรียกหนังสือ: 347.08 ส284อ 2552 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงใหม่ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.08 ส284อ 2552] (2).

17. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับอ้างอิง / วรรณชัย บุญบำรุง ... [และคนอื่นๆ]

โดย วรรณชัย บุญบำรุง.

เลขเรียกหนังสือ: 347.05 ป352 2553 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.05 ป352 2553] (2).

18. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 347.05 ป352 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.05 ป352] (1).

19. เกร็ดกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง = A miscellany of civil procedure law / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

เลขเรียกหนังสือ: 347.05 ส284ก 2554 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2554ชื่อเรื่องอื่น: เกร็ดกฎหมาย วิ.แพ่ง ปรับปรุงใหม่ปีการศึกษา 2554.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.05 ส284ก 2554] (1).

20. ถาม-ตอบ แพ่ง / สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

โดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: 347.05076 ส239ถ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : นางสมใจ แซ่อ้อ, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.05076 ส239ถ] (1).