ผลการค้นหาของคุณมี 59 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ตอบ 20 คำถามเกี่ยวกับศาลปกครอง เรียนรู้เรื่องศาลปกครองอย่างคนธรรมดา / อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ

โดย อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ.

เลขเรียกหนังสือ: 347.01 อ766ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.01 อ766ต] (2).

2. การจัดตั้งศาลปกครอง / คณะทำงานประชาสัมพันธ์งานจัดตั้ง ศาลปกครองตามนโยบายของรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. คณะทำงานประชาสัมพันธ์งานจัดตั้งศาลปกครองตามนโยบายของรัฐบาล.

เลขเรียกหนังสือ: 347.01 ส691ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.01 ส691ก] (3).

3. ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์

โดย ชาญชัย แสวงศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 347.01 ช486ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.01 ช486ศ] (3).

4. ศาลปกครอง : ความเห็นทางวิชาการ / คณะทำงานประชาสัมพันธ์งานจัดตั้งศาลปกครองตามนโยบายของรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. คณะทำงานประชาสัมพันธ์งานจัดตั้งศาลปกครองตามนโยบายของรัฐบาล.

เลขเรียกหนังสือ: 347.01 ส691ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะทำงาน, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.01 ส691ศ] (1).

5. ศาลปกครอง / รวบรวมโดย นิติน ออรุ่งโรจน์

โดย นิติน ออรุ่งโรจน์ | สำนักพิมพ์สูตรไพศาล.

เลขเรียกหนังสือ: 347.01 น584ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2542?] สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.01 น584ศ] (2).

6. ศาลปกครอง = Administrative court / โดย ชำนาญ พิเชษฐพันธ์

โดย ชำนาญ พิเชษฐพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 347.01 ช533ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือกฎหมาย กิตตพันธ์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.01 ช533ศ] (3).

7. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการฟ้องและการดำเนินคดีในศาลปกครองฯ / อำพน เจริญชีวินทร์

โดย อำพน เจริญชีวินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 347.01 อ688ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.01 อ688ค] (2).

8. รวมกฎหมายเกี่ยวกับศาลปกครองและการปฏิบัติราชการทางปกครอง / อำพน เจริญชีวินทร์

โดย อำพน เจริญชีวินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 347.01 อ688ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.01 อ688ร] (3).

9. คำสั่งศาลปกครองสูงสุด / อำพน เจริญชีวินทร์

โดย อำพน เจริญชีวินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 347.01 อ688ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.01 อ688ค] (3).

10. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครอง / วรพจน์ วิศรุตพิชญ์

โดย วรพจน์ วิศรุตพิชญ์.

เลขเรียกหนังสือ: 342.0664 ว225ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.0664 ว225ค] (2).

11. รวมกฎหมายตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ / กฤตยชญ์ ศิริเขต

โดย กฤตยชญ์ ศิริเขต.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ก276ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ก276ร] (1).

12. หลักกฎหมายจากคำสั่งศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2544 / อำพน เจริญชีวินทร์

โดย อำพน เจริญชีวินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 347.01 อ688ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.01 อ688ห] (5).

13. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 1-2) พ.ศ. 2542-2545 / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล

โดย สำนักพิมพ์สูตรไพศาล. ฝ่ายวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 347.01 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 347.01 พ371] (3).

14. ศาลปกครอง คดีปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง / ถาวร เกียรติทับทิว.

โดย ถาวร เกียรติทับทิว.

เลขเรียกหนังสือ: 347.01 ถ331ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.01 ถ331ศ] (2).

15. คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

โดย ชาญชัย แสวงศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 342.060269 ช486ค 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 ปรับปรุงใหม่ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.060269 ช486ค 2545] (4).

16. ศาลปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง / ฤทัย หงส์สิริ.

โดย ฤทัย หงส์สิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 347.01 ฤ176ศ 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงใหม่ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.01 ฤ176ศ 2546] (4).

17. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 347.01 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 347.01 พ371] (2).

18. รวมย่อคำสั่งศาลปกครองสูงสุด / จัดทำโดย สำนักงานศาลปกครอง

โดย สำนักงานศาลปกครอง.

เลขเรียกหนังสือ: 347.01 ร157 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.01 ร157 2544] (3).

19. รวมคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองสูลสุด / จัดทำโดย สำนักงานศาลปกครอง

โดย สำนักงานศาลปกครอง.

เลขเรียกหนังสือ: 345.077 ร155 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.077 ร155] (2).

20. คดีปกครองเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท / สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง

โดย สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ค134 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ค134] (2).