ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 375 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
101. การทำงานของความคิดสร้างสรรค์ = Creativity at work / โดย Tudor Rickards ; ประมวญ บุณยโหตระ, แปล

โดย ริกคาร์ส, ทูดอร์ | ประมวญ บุณยโหตระ.

เลขเรียกหนังสือ: 650.1 ร476ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: จัดพิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.1 ร476ก] (2).

102. Ethics & organizations / edited by Martin Parker

โดย Parker, Martin.

เลขเรียกหนังสือ: 174.4 E84 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SAGE, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 174.4 E84] (1).

103. การศึกษาการดำเนินงานศูนย์กีฬาลานนา มณฑลทหารบกที่ 33 = The study of Lanna Sport Center's Operation / อนันต์ อักษรวรวัฒน์

โดย อนันต์ อักษรวรวัฒน์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 796.068 อ168ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2541 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 796.068 อ168ก] (1).

104. การศึกษาการดำเนินงานบริษัท ซี-พลัส จำกัด = The operation of Z-plus Company Limited / อิสระ ศิริเดช

โดย อิสระ ศิริเดช | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.761004 อ764ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2541 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.761004 อ764ก] (1).

105. จรรยาบรรณสมาชิก

เลขเรียกหนังสือ: 174.4 จ149 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท : ม.ป.พ., 2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 174.4 จ149] (2).

106. การศึกษาการดำเนินงานของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) = The study of the operation of Bangkok Insurance Public Co.,Ltd. / ปิยะฉัตร ชุมภูทอง

โดย ปิยะฉัตร ชุมภูทอง | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 368.068 ป621ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2542หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 368.068 ป621ก] (1).

107. การศึกษาการดำเนินงานของ บริษัท แสงชัยมอเตอร์เซลส์ จำกัด = The study of Sangchai Motor Sale Co.,Ltd.'s Operation / พันธภูมิ นาคสู่สุข

โดย พันธภูมิ นาคสู่สุข | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.76292 พ564ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2541 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.76292 พ564ก] (1).

108. การศึกษาการดำเนินงานของโรงพยาบาลแม่อาย = Mae-Ai Hospital operation study / พัชรี แสงอ้าย

โดย พัชรี แสงอ้าย | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 362.11068 พ524ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2541 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 362.11068 พ524ก] (1).

109. การศึกษาการดำเนินงานร้านอาหารเอราวัณ 1 = A study on the operation of Erawan 1 cafe restaurant / ปะราสี เอนก

โดย ปะราสี เอนก | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 647.95068 ป539ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2542หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 647.95068 ป539ก] (1).

110. Report writing for business / Raymond V. Lesikar, John D. Pettit, Jr

โดย Lesikar, Raymond Vincent | Pettit, John D.

เลขเรียกหนังสือ: 808.066651 L629R 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 10th ed., international ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : Irwin, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.066651 L629R 1998] (1).

111. เตรียมสอบปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA/MBA ผู้บริหาร) วิชาเฉพาะสาขา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) / ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี

โดย ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี.

เลขเรียกหนังสือ: 650.076 ศ818ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.076 ศ818ต] (1).

112. Business & society : ethics and stakeholder management / Archie B. Carroll

โดย Carroll, Archie B.

เลขเรียกหนังสือ: 658.408 C319B 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cincinnati, Ohio : South-Western College, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.408 C319B 1996] (1).

113. อธิบายคำศัพท์ธุรกิจในองค์กรญี่ปุ่น = Japanese business glossary : Part I, Part II / by Mitsubishi Corporation ; สุภา ปัทมานันท์, แปล

โดย มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น | สุภา ปัทมานันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 650.03 ม573อ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ (ไทย-ญี่ปุ่น), 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 650.03 ม573อ] (2).

114. กะเทาะธุรกิจ สิ้นยุคฟองสบู่ / สุนันท์ ศรีจันทรา

โดย สุนันท์ ศรีจันทรา.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ส815ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาพันธ์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ส815ก] (1).

115. วิธีวิจัยธุรกิจ / ศิริวรรณ วัลลิโภดม

โดย ศิริวรรณ วัลลิโภดม.

เลขเรียกหนังสือ: 650.072 ศ486ว 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5 (ฉบับปรับปรุงใหม่)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วิญญาณ, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.072 ศ486ว 2542] (2).

116. ธุรกิจทั่วไป / วิริยา อนันตศิริ, มาลี ตรีทศายุธ และสุริยะ เจียมประชานรากร

โดย วิริยา อนันตศิริ | มาลี ตรีทศายุธ | สุริยะ เจียมประชานรากร.

เลขเรียกหนังสือ: 650 ว694ธ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650 ว694ธ] (2).

117. การวิจัยดำเนินการ : การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ = Operations research : quantitative business analysis / สมเกียรติ เกตุเอี่ยม

โดย สมเกียรติ เกตุเอี่ยม.

เลขเรียกหนังสือ: 650.072 ส232ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.072 ส232ก] (2).

118. เจ้าสัว Yesterday : โศกนาฏกรรมนายทุนไทย. ภาคกำสรวลนายวานิช / ญิบพัน.

โดย ญิบพัน.

เลขเรียกหนังสือ: 650.09593 ญ339จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.09593 ญ339จ] (2).

119. อเมซอน เว็บไซต์ธุรกิจหนังสือที่น่าอัศจรรย์ที่สุดในโลก = Business the Amazon.com way / Rebecca Suanders, เขียน ; อังศุธร ศรีพรหม, แปลและเรียบเรียง

โดย ซอนเดอร์, รีเบคคา | อังศุธร ศรีพรหม.

เลขเรียกหนังสือ: 381.45002 ซ117อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Good Mornning, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 381.45002 ซ117อ] (1).

120. ผู้นำรุ่นใหม่ สไตล์ CEO = The effective leader / Vicki Bennett & Ian Mathieson, เขียน ; อภิชาติ พรมดาว, แปลและเรียบเรียง

โดย เบนเน็ตต์, วิคกี้ | แมธีสัน, เอียน | อภิชาติ พรมดาว.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 บ818ผ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Good Morning, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 บ818ผ] (1).