ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 375 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. แบบทดสอบธุรกิจ 2 : เอกสารทางธุรกิจ / ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท

โดย ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท.

เลขเรียกหนังสือ: 650.076 ด499บ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.076 ด499บ 2540] (2).

22. แบบทดสอบวิชาธุรกิจทั่วไป / ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท

โดย ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท.

เลขเรียกหนังสือ: 650.076 ด499บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.076 ด499บ] (2).

23. Business law / Darryl L. Webb

โดย Webb, Darryl L.

เลขเรียกหนังสือ: 346.7307 W365B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth : Harcourt Brace College Publishers, c1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.7307 W365B] (1).

24. The theory of externalities, public goods, and club goods / Richard Cornes, Todd Sandler

โดย Cornes, Richard | Sandler, Todd.

เลขเรียกหนังสือ: 330.1 C815T 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.1 C815T 1996] (1).

25. The complete idiot's guide to the perfect resume / by Susan Ireland

โดย Ireland, Susan.

เลขเรียกหนังสือ: 808.06665 I65C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Alpha Books, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.06665 I65C] (1).

26. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.

โดย วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.

เลขเรียกหนังสือ: 330 ว436ศ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330 ว436ศ 2540] (3).

27. 9 in 1 รู้เฟื่องเรื่องศัพท์การบริหารธุรกิจ / ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.003 ก831 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Diamond in Business World, 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.003 ก831] (1).

28. Thailand listed company 1997 / compiled by Alpha Info Co.

โดย Alpha Research Co.

เลขเรียกหนังสือ: 338.74 T364 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Alpha Info, 1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.74 T364] (1).

29. รวมบทความเศรษฐศาสตร์ภาครัฐ / บรรณาธิการ, ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์

โดย ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 330 ร155 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330 ร155 2540] (2).

30. Business law for GNVQ advanced business / Keith Abbott

โดย Abbott, Keith.

เลขเรียกหนังสือ: 343.42 A132B 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : DP Publication, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.42 A132B 1996] (1).

31. Foundation for professional ethics / Kirti Bunchua

โดย Kirti Bunchua | Assumption University.

เลขเรียกหนังสือ: 174.4 K61F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Assumption University, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 174.4 K61F] (1).

32. Business law II / Nattapong Posakabutra

โดย Nattapong Posakabutra | Assumption University.

เลขเรียกหนังสือ: 343.59307 N281B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Assumption University, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.59307 N281B] (1).

33. Ethics in organizations / David Murray

โดย Murray, David.

เลขเรียกหนังสือ: 174.4 M981E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Kogan Page, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 174.4 M981E] (1).

34. เศรษฐกิจไทย ตายแล้วฟื้น = Thai economy : the phoenix returns / สุวินัย ภรณวลัย และทีมงานวิชั่น แวนควิช

โดย สุวินัย ภรณวลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ส882ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : วิชั่น แวนควิช, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ส882ศ] (1).

35. ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ = Professional experience in business administration / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ม246ป 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ม246ป 2535] (1).

36. สังคมเศรษฐกิจไทยในทศวรรษ 2550 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาในกระแสโลกานุวัตร = The Thai economy in the 2010s : development strategy in the process of globalization / โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ร314ส 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไว้ลาย, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ร314ส 2540] (1).

37. วิธีวิจัยทางธุรกิจ = Business research / อภินันท์ จันตะนี, ศรีเพชร เลิศพิเชฐ์, อุเทศ ศรแก้ว

โดย อภินันท์ จันตะนี | ศรีเพชร เลิศพิเชฐ์ | อุเทศ ศรแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 650.072 อ257ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิทักษ์อักษร, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.072 อ257ว] (1).

38. เศรษฐศาสตร์ทั่วไป = General economics / อภินันท์ จันตะนี ... [และคนอื่นๆ].

โดย อภินันท์ จันตะนี.

เลขเรียกหนังสือ: 330 ศ871 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330 ศ871 2539] (1).

39. Schaum's outline of theory and problems of mathematical methods for business and economics / Edward T. Dowling

โดย Dowling, Edward Thomas.

เลขเรียกหนังสือ: 650.01513 D747S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.01513 D747S] (1).

40. เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น / กฤตยา ตติรังสรรค์สุข

โดย กฤตยา ตติรังสรรค์สุข.

เลขเรียกหนังสือ: 339 ก276ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 339 ก276ศ] (1).