ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 51 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การศึกษาธุรกิจขนส่งทางบก บริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง (1988) จำกัด / สมโภชน์ นันทพงษ์

โดย สมโภชน์ นันทพงษ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 388.065 ส272ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2537หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 388.065 ส272ก] (1). Items available for reference: [Call number: 388.065 ส272ก] (1).

2. การศึกษาความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพที่มีต่อหอพักในจังหวัดเชียงใหม่ = The study of Payap University students' need for dormitories in Chiang Mai / ดำรงค์ วันเผด็จ

โดย ดำรงค์ วันเผด็จ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 643.12 ด493ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 643.12 ด493ก] (1). Items available for reference: [Call number: 643.12 ด493ก] (1).

3. ความต้องการซื้อและกลยุทธ์การตลาดคอนโดมิเนียม ในจังหวัดเชียงใหม่ = The needs for buying condominium and the marketing strategies for condominium in Chiang Mai province / โดย ไปรบ ไกรสรรณ์.

โดย ไปรบ ไกรสรรณ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 643.20688 ป962ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 643.20688 ป962ค] (1). Items available for reference: [Call number: 643.20688 ป962ค] (1).

4. การศึกษาการดำเนินงานของ บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด = The study of the operation of Piboon Concrete Company Limited / วาสนา วิเศษสิงห์

โดย วาสนา วิเศษสิงห์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.76668 ว491ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2542หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.76668 ว491ก] (1). Items available for reference: [Call number: 338.76668 ว491ก] (1).

5. การศึกษาการดำเนินงานของ บริษัท เอส.แอล. ลีสซิ่ง จำกัด = The study of the operation of S.L. Leasing Co.,Ltd. / วิสนุ สระทองมาก

โดย วิสนุ สระทองมาก | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.76133 ว771ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2542หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.76133 ว771ก] (1). Items available for reference: [Call number: 338.76133 ว771ก] (1).

6. การศึกษาการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด มีลาภเซรามิค = The operational study of Meelarp Ceramic Ltd., Part / ปิยะ วัตถพาณิชย์

โดย ปิยะ วัถตพาณิชย์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.762014 ป621ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2542หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.762014 ป621ก] (1). Items available for reference: [Call number: 338.762014 ป621ก] (1).

7. การศึกษาการดำเนินงานของ โรงสีข้าวชัยนิมิตร = The study of the operation of Chainimitr Rice Mill / สุดารัตน์ อินยาสม

โดย สุดารัตน์ อินยาสม | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.47664725 ส769ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2542หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.47664725 ส769ก] (1). Items available for reference: [Call number: 338.47664725 ส769ก] (1).

8. การศึกษาการดำเนินงานของ ธนาคารออมสิน สาขาลำปาง จังหวัดลำปาง = The study of the operation of the Government Saving Bank Lampang Branch / แก้วตา ปรีชาเจริญศิลป์

โดย แก้วตา ปรีชาเจริญศิลป์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.1068 ก892ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2542หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.1068 ก892ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.1068 ก892ก] (1).

9. ความพึงพอใจของข้าราชการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์บ้านพักข้าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ = Civil servant's satisfaction for service of the Government Housing Center Chiang Mai / ภัทรดนย์ อรุณสำราญ

โดย ภัทรดนย์ อรุณสำราญ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 363.5 ภ366ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.5 ภ366ค] (1). Items available for reference: [Call number: 363.5 ภ366ค] (1).

10. การศึกษาการดำเนินงานของโรงแรมสวนดอกแก้วเชียงใหม่ = The study of operation of Chiangmai Suandok Kaew Hotel / ธรรมิกา กรเพ็ชร์

โดย ธรรมิกา กรเพ็ชร์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.7647 ธ369ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2547หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2547. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.7647 ธ369ก] (1). Items available for reference: [Call number: 338.7647 ธ369ก] (1).

11. การศึกษาการดำเนินงานธุรกิจเทียนหอม = The study of the business operation of scented candles / อรพรรณ มูลชีพ

โดย อรพรรณ มูลชีพ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.7621323 อ332ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2547หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2547. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.7621323 อ332ก] (1). Items available for reference: [Call number: 338.7621323 อ332ก] (1).

12. การศึกษาการดำเนินงานกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ : กรณีศึกษา บริษัท เอ็กซิม ดีไซนส์ จำกัด = The operation study of wood furniture (A case study of Exim Designs Co., Ltd.) / สินีนาถ บุญพัน

โดย สินีนาถ บุญพัน | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.76841 ส727ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2547หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2547. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.76841 ส727ก] (1). Items available for reference: [Call number: 338.76841 ส727ก] (1).

13. การศึกษาการดำเนินงานร้านอาหาร The Goodview Bar & Restaurant เชียงใหม่ = The study of the business operation of The Goodview Bar & Restaurant Chiang mai / อรุณี เนียมงาม

โดย อรุณี เนียมงาม | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.764795 อ418ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2547หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2547. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.764795 อ418ก] (1). Items available for reference: [Call number: 338.764795 อ418ก] (1).

14. บทสรุปผู้บริหาร : รายงานสถานการณ์ SMEs ปี ... = Executive summary : white paper on SMEs ... / ผู้แต่ง, สำนักวิจัยและพัฒนา.

โดย สำนักวิจัยและพัฒนา | สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.

เลขเรียกหนังสือ: SMEs 1002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), 2547-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SMEs 1002] (1). Items available for reference: [Call number: SMEs 1002] (1).

15. มาตรฐานแรงงานกับการค้าระหว่างประเทศ / นิรมล สุธรรมกิจ

โดย นิรมล สุธรรมกิจ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก.

เลขเรียกหนังสือ: 382 น431ม (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382 น431ม] (1).

16. การศึกษาความต้องการหอพักเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ = The study of Maejo University students' need for an individual dormitories / พรพรรณ อิสระไพโรจน์

โดย พรพรรณ อิสระไพโรจน์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 727.38 พ247ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 727.38 พ247ก] (1). Items available for reference: [Call number: 727.38 พ247ก] (2).

17. พฤติกรรมการใช้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏของข้าราชการ : กรณีศึกษาของธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาแม่ริม = Government official behavior in utilization of Krung Thai circle loan : a case study of Krung Thai Bank Mae-Rim Branch / กิตติ ตุงคะเศรณี

โดย กิตติ ตุงคะเศรณี | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.83408 ก672พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.83408 ก672พ] (1). Items available for reference: [Call number: 658.83408 ก672พ] (2).

18. การศึกษาการดำเนินงานด้านการตลาดของบริษัท โรห์น-ปูแลงค์ โรเรอร์ จำกัด = The study of the marketing of Rhone-Poulenc Rorer / สุทิศา แสงสมส่วน

โดย สุทิศา แสงสมส่วน | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.476151 ส779ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.476151 ส779ก] (1). Items available for reference: [Call number: 338.476151 ส779ก] (2).

19. ปัจจัยกำหนดการพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์ ในเขตอำเขตเภอเมืองและอำเภอรอบนอก จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing the housing loans service commercial banks in Amphur Muang Chiang Mai and the suburban area / โดย บุญสม สุขจิตต์

โดย บุญสม สุขจิตต์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.1224 บ584ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540 สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.1224 บ584ป] (3). Items available for reference: [Call number: 332.1224 บ584ป] (1).

20. การศึกษาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด : กรณีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ = The study of the Thai Farmers Bank employees performance appraisal : a case study in Chiangmai Province / โดย ผริต ปัญจวรรณ

โดย ผริต ปัญจวรรณ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.1 ผ189ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540 สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.1 ผ189ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.1 ผ189ก] (1).