ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 50 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Contemporary economics : principles and issues / Leonard S. Silk.

โดย Silk, Leonard S.

เลขเรียกหนังสือ: 330 S583C 1975 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, 1975สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330 S583C 1975] (1).

2. Business ethics : a global and managerial perspective / David J. Fritzsche

โดย Fritzsche, David J.

เลขเรียกหนังสือ: 174.4 F919B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 174.4 F919B] (1).

3. Investigating economics / Brinley Davies ... [et al.]

โดย Davies, Brinley.

เลขเรียกหนังสือ: 330 I62 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Houndmills : Macmillan, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330 I62] (1).

4. Foundation for professional ethics / Kirti Bunchua

โดย Kirti Bunchua | Assumption University.

เลขเรียกหนังสือ: 174.4 K61F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Assumption University, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 174.4 K61F] (1).

5. Business law II / Nattapong Posakabutra

โดย Nattapong Posakabutra | Assumption University.

เลขเรียกหนังสือ: 343.59307 N281B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Assumption University, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.59307 N281B] (1).

6. Cooperative microeconomics : a game-theoretic introduction / Herve Moulin

โดย Moulin, Herve.

เลขเรียกหนังสือ: 338.5 M926C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Prentice Hall, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.5 M926C] (1).

7. Applied microeconomics / Edwin Mansfield.

โดย Mansfield, Edwin.

เลขเรียกหนังสือ: 338.5 M287A ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : W.W. Norton, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.5 M287A] (1).

8. Ethics & organizations / edited by Martin Parker

โดย Parker, Martin.

เลขเรียกหนังสือ: 174.4 E84 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SAGE, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 174.4 E84] (1).

9. Doing business with Taiwan R.O.C.

เลขเรียกหนังสือ: 338.70951249 D657 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Taiwan : Cetra China External Trade Development Council, 1992สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

10. Economics in a changing world. V. 2, Microeconomics / edited by Beth Allen

โดย Allen, Beth.

เลขเรียกหนังสือ: 330 E19 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Houndmills : Macmillan, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330 E19] (1).

11. Basic survival : international communication for professional people : student's book / Peter Viney

โดย Viney, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 428.3 V783B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.3 V783B] (1).

12. Business law / Darryl L. Webb

โดย Webb, Darryl L.

เลขเรียกหนังสือ: 346.7307 W365B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth : Harcourt Brace College Publishers, c1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.7307 W365B] (1).

13. The theory of externalities, public goods, and club goods / Richard Cornes, Todd Sandler

โดย Cornes, Richard | Sandler, Todd.

เลขเรียกหนังสือ: 330.1 C815T 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.1 C815T 1996] (1).

14. The complete idiot's guide to the perfect resume / by Susan Ireland

โดย Ireland, Susan.

เลขเรียกหนังสือ: 808.06665 I65C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Alpha Books, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.06665 I65C] (1).

15. Communicative business English / Kusumal Rajatanun.

โดย Kusumal Rajatanun.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 K97C 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Thammasat University Press, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24 K97C 1998] (4).

16. Business law for GNVQ advanced business / Keith Abbott

โดย Abbott, Keith.

เลขเรียกหนังสือ: 343.42 A132B 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : DP Publication, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.42 A132B 1996] (1).

17. Ethics in organizations / David Murray

โดย Murray, David.

เลขเรียกหนังสือ: 174.4 M981E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Kogan Page, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 174.4 M981E] (1).

18. Schaum's outline of theory and problems of mathematical methods for business and economics / Edward T. Dowling

โดย Dowling, Edward Thomas.

เลขเรียกหนังสือ: 650.01513 D747S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.01513 D747S] (1).

19. The market : ethics, knowledge and politics / John O'Neill

โดย O'Neill, John.

เลขเรียกหนังสือ: 330.122 O999M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.122 O999M] (1).

20. การภาษีอากรธุรกิจ = Business taxation / ผู้เรียบเรียง วิษณุ รายวงศ์

โดย วิษณุ รายวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 336.2 ว768ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายเอกสารและตำรา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 336.2 ว768ก] (2).