ผลการค้นหาของคุณมี 196 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการห้างสรรพสินค้า ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / นงนุช กันธะชัย

โดย นงนุช กันธะชัย | มหาวิทยาลัยพายัพ. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 น139พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2537หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 น139พ] (2).

2. การศึกษาธุรกิจบริษัท เอ็น.ที. ฟลาวเวอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด / เกียรติชัย กิตติพรไพบูลย์

โดย เกียรติชัย กิตติพรไพบูลย์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.761745 ก853ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.761745 ก853ก] (1).

3. ทัศนคติของผู้ใช้บริการที่มีต่อธนาคารของรัฐ : กรณีศึกษาผู้ใช้บริการกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / เสน่ห์ อ้วนสอาด

โดย เสน่ห์ อ้วนสอาด | มหาวิทยาลัยพายัพ. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.

เลขเรียกหนังสือ: 332.17 ส898ท (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2537หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.17 ส898ท] (2).

4. การบริหารธุรกิจโรงพิมพ์ในจังหวัดเชียงใหม่ / อรัญญา ชุติมา

โดย อรัญญา ชุติมา | มหาวิทยาลัยพายัพ. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.

เลขเรียกหนังสือ: 686.068 อ388ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2537หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 686.068 อ388ก] (1).

5. การศึกษาธุรกิจขนส่งทางบก บริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง (1988) จำกัด / สมโภชน์ นันทพงษ์

โดย สมโภชน์ นันทพงษ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 388.065 ส272ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2537หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 388.065 ส272ก] (1). Items available for reference: [Call number: 388.065 ส272ก] (1).

6. ทัศนคติของผู้ใช้บริการต่อการบริการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ / วารุณี ใจประเสริฐ

โดย วารุณี ใจประเสริฐ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 362.11 ว486ท (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2537หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 362.11 ว486ท] (1).

7. ลักษณะของสถานรับเลี้ยงเด็กในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ผู้เลือกใช้บริการต้องการ / ขนิษฐา บุญฤทธิ์

โดย ขนิษฐา บุญฤทธิ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.

เลขเรียกหนังสือ: 372.21 ข226ล (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2537หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 372.21 ข226ล] (1).

8. พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้านจัดสรร ในอำเภอเมือง เชียงราย / วิศรุต แสงเอม

โดย วิศรุต แสงเอม | มหาวิทยาลัยพายัพ. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.

เลขเรียกหนังสือ: 333.338 ว752พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2537หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 333.338 ว752พ] (2).

9. สถานธุรกิจบันเทิงครบวงจร โครงการเชียงใหม่ศรีประเสริฐคอมเพล็กซ์ / ศุภลักษณ์ พรหมกันธา

โดย ศุภลักษณ์ พรหมกันธา | มหาวิทยาลัยพายัพ. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.

เลขเรียกหนังสือ: 338.76179 ศ721ส (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2537หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.76179 ศ721ส] (2).

10. การศึกษาการดำเนินงานของ บริษัท ตันติยานันท์การ์เม้นท์ จำกัด / ชุมพล เปี่ยมศิริ

โดย ชุมพล เปี่ยมศิริ | มหาวิทยาลัยพายัพ. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.

เลขเรียกหนังสือ: 338.7687 ช627ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2537หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.7687 ช627ก] (2).

11. การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาด บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ จี เอฟ จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ / ประสาทพร ศรีวงศ์พันธ์

โดย ประสาทพร ศรีวงศ์พันธ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.

เลขเรียกหนังสือ: 332.660688 ป397ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2537หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.660688 ป397ก] (2).

12. การศึกษาการดำเนินธุรกิจของบริษัท บางกอกลิสซิ่ง จำกัด สาขาเชียงใหม่ / กิ่งกาญจน์ โพธิพิณย์

โดย กิ่งกาญจน์ โพธิพิณย์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.

เลขเรียกหนังสือ: 332.306 ก631ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2537หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.306 ก631ก] (1).

13. ความพึงพอใจในผลประโยชน์ตอบแทนของคนงาน กรณีศึกษา : นิคมอุตสาหกรรมลำพูน / สมชัย แซ่แต้

โดย สมชัย แซ่แต้ | มหาวิทยาลัยพายัพ. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.

เลขเรียกหนังสือ: 331.29593 ส238ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2537หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 331.29593 ส238ค] (2).

14. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ ตามทัศนะของผู้ประกอบการ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Expected qualifications of graduates in master of business administration according to entrepreneurs in Muang District, Chiang Mai Province / สุรชฎา ชูไทย

โดย สุรชฎา ชูไทย | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 331.12958 ส847ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 331.12958 ส847ค] (1).

15. ความคิดเห็นของลูกค้าที่ออมเงินฝากประจำธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาฝาง = The customers' attitudes towards the fixed deposit account of Bangkok Bank Public Company Limited Fang Branch / ปวีณรัช เวียร่า

โดย ปวีณรัช เวียร่า | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.1752 ป496ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.1752 ป496ค] (1).

16. การศึกษาการดำเนินธุรกิจของ บริษัทชวลิตกิจเกษตร เชียงราย จำกัด จังหวัดเชียงราย = Study of Chaulvarit Kitkaset Chiangrai Company Limited's business operation / เกศรา สุกเพชร

โดย เกศรา สุกเพชร | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.17068 ก773ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.17068 ก773ก] (1).

17. การศึกษาการดำเนินงานโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต = The study of the operation of Darunnimit's Kindergarten / เสนีย์ ศิรินภาพันธ์

โดย เสนีย์ ศิรินภาพันธ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.218068 ส917ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 372.218068 ส917ก] (2).

18. การศึกษาการดำเนินงานของ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) = Bussiness operation of Land and House Public Company / สุกัญญา พิบูลย์เวช

โดย สุกัญญา พิบูลย์เวช | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 333.33068 ส739ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2541 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 333.33068 ส739ก] (2).

19. การดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ (ไทย-ญี่ปุ่น) = The study of the operation of Technological Promotion Association (Thailand-Japan) / สมชาย บุญธีระเลิศ

โดย สมชาย บุญธีระเลิศ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 060.4068 ส239ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 060.4068 ส239ก] (2).

20. การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้าง ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior in buying construction materials in Maung Chiang-Mai / ฉัตรชัย ประเสริฐธนารัตน์

โดย ฉัตรชัย ประเสริฐธนารัตน์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ฉ232ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ฉ232ก] (1).