ผลการค้นหาของคุณมี 3 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. จีนกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าเป็นสมาชิก WTO : รายงาน USTR ปี 2550 / ชนัญนิษฐ์ ลาภวิไล

โดย ชนัญนิษฐ์ ลาภวิไล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก.

เลขเรียกหนังสือ: 382.0951 ช145จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.0951 ช145จ] (1).

2. พฤติกรรมการซื้อและภาพลักษณ์สินค้าไอทีมีต่อแหล่งกำเนิดจากประเทศจีนของผู้บริโภคในเขต อ.เมือง จ. เชียงใหม่ = Purchasing behaviors and information technology products image toward Chinese source in Mueang, Chiang Mai Province / อังศุมาลิน หล้าเป็ง.

โดย อังศุมาลิน หล้าเป็ง | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 อ493พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2558หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2558. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 อ493พ] (1).

3. ประเทศมหาอำนาจกับการค้าระหว่างประเทศ / ชนัญนิษฐ์ ลาภวิไล, พิสินี ลีลาเฟื่องศิลป์

โดย ชนัญนิษฐ์ ลาภวิไล | พิสินี ลีลาเฟื่องศิลป์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก.

เลขเรียกหนังสือ: 382.3 ช147ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.3 ช147ป] (1).