ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 4 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ข้อตกลงการค้าเสรีสหรัฐอเมริกา / ทิวารัตน์ ลาภวิไล, ประภาภรณ์ ซื่อเจริญกิจ, เอกพล จงวิสัยวรรณ

โดย ทิวารัตน์ ลาภวิไล | ประภาภรณ์ ซื่อเจริญกิจ | เอกพล จงวิสัยวรรณ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก.

เลขเรียกหนังสือ: 382.973 ท493ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Wztch (จัดกระแสองค์การการค้าโลก), 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.973 ท493ข] (1).

2. ข้อมูลเปรียบเทียบข้อตกลงการค้าเสรี US-Chile FTA, US-Singapore FTA และ US-Australia FTA / ทิวารัตน์ ลาภวิไล, ประภาภรณ์ ซื่อเจริญกิจ, เอกพล จงวิลัยวรรณ

โดย ทิวารัตน์ ลาภวิไล | ประภาภรณ์ ซื่อเจริญกิจ | เอกพล จงวิลัยวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 382.973 ท493ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.973 ท493ข] (1).

3. นโยบายการค้าระหว่างประเทศของไทยและการค้ากับสหรัฐอเมริกา / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, สมบูรณ์ ศิริประชัย, บรรณาธิการ

โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ | สมบูรณ์ ศิริประชัย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก.

เลขเรียกหนังสือ: 382.09593073 น199 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.09593073 น199] (1).

4. ประเทศมหาอำนาจกับการค้าระหว่างประเทศ / ชนัญนิษฐ์ ลาภวิไล, พิสินี ลีลาเฟื่องศิลป์

โดย ชนัญนิษฐ์ ลาภวิไล | พิสินี ลีลาเฟื่องศิลป์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก.

เลขเรียกหนังสือ: 382.3 ช147ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.3 ช147ป] (1).