ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 37 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ทัศนคติของผู้ใช้บริการที่มีต่อธนาคารของรัฐ : กรณีศึกษาผู้ใช้บริการกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / เสน่ห์ อ้วนสอาด

โดย เสน่ห์ อ้วนสอาด | มหาวิทยาลัยพายัพ. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.

เลขเรียกหนังสือ: 332.17 ส898ท (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2537หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.17 ส898ท] (2).

2. เศรษฐกิจไทย ตายแล้วฟื้น = Thai economy : the phoenix returns / สุวินัย ภรณวลัย และทีมงานวิชั่น แวนควิช

โดย สุวินัย ภรณวลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ส882ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : วิชั่น แวนควิช, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ส882ศ] (1).

3. สังคมเศรษฐกิจไทยในทศวรรษ 2550 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาในกระแสโลกานุวัตร = The Thai economy in the 2010s : development strategy in the process of globalization / โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ร314ส 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไว้ลาย, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ร314ส 2540] (1).

4. การดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ (ไทย-ญี่ปุ่น) = The study of the operation of Technological Promotion Association (Thailand-Japan) / สมชาย บุญธีระเลิศ

โดย สมชาย บุญธีระเลิศ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 060.4068 ส239ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 060.4068 ส239ก] (2).

5. การศึกษาการดำเนินงาน บริษัทไทยอินเตอร์เนชั่นแนลไซริงค์ แฟคตอรี่ คัมพานี = The study of the company's operation / โสภาพรรณ พุ่มชูศรี

โดย โสภาพรรณ พุ่มชูศรี | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.76161 ส984พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.76161 ส984พ] (1).

6. วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย พ.ศ. 2540 : สาเหตุ วิธีแก้ปัญหา และอนาคต / บริษัทไทยวิจัยและฝึกอบรม จำกัด

โดย บริษัทไทยวิจัยและฝึกอบรม.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 บ226ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2540-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 บ226ว] (3).

7. ระบบเศรษฐกิจไทยและการสหกรณ์ = Thai economic system and cooperative / ผู้เรียบเรียง, การิม ยูซูฟี

โดย การิม ยูซูฟี.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ก532ร 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายเอกสารและตำรา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ก532ร 2541] (2).

8. เศรษฐกิจไทย ตายแล้วฟื้น = Thai economy : the phoenix returns / สุวินัย ภรณวลัย และทีมงานวิชั่น แวนควิช

โดย สุวินัย ภรณวลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ส882ศ 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : วิชั่น แวนควิช, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ส882ศ 2541] (1).

9. พฤติกรรมผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Behaviour of Thai Farmers Bank credit card holders in Chiangmai Municipal Area / ทศพร อัมมวรรธน์

โดย ทศพร อัมมวรรธน์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.765 ท234พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2541 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.765 ท234พ] (2).

10. การศึกษาการดำเนินงานบริษัทยูเอ็มไทยอินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด = The operation of UM Thai International Trading Co.,Ltd. / สรนิค ดิศวัฒนะ

โดย สรนิค ดิศวัฒนะ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.7613826 ส325ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2542หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.7613826 ส325ก] (1).

11. กะเทาะธุรกิจ สิ้นยุคฟองสบู่ / สุนันท์ ศรีจันทรา

โดย สุนันท์ ศรีจันทรา.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ส815ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาพันธ์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ส815ก] (1).

12. เจ้าสัว Yesterday : โศกนาฏกรรมนายทุนไทย. ภาคกำสรวลนายวานิช / ญิบพัน.

โดย ญิบพัน.

เลขเรียกหนังสือ: 650.09593 ญ339จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.09593 ญ339จ] (2).

13. ทรัพย์ศาสตร์ / เขียนโดย พระยาสุริยานุวัตร

โดย สุริยานุวัตร, พระยา.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ส866ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โฆษิต, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ส866ท] (1).

14. แผนกลยุทธ์การเจรจาภายใต้ความตกลงเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจ ไทย-บาห์เรน (เฉพาะภาคบริการ) : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 382.959305365 ม246ผ (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : คณะ, 2548สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 382.959305365 ม246ผ] (1).

15. เศรษฐกิจภาคเหนือประเทศไทย : ปัจจุบันและอนาคต / บรรณาธิกรโดย ลือชัย จุลาสัย และ มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด.

โดย ลือชัย จุลาสัย | มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ศ854 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2528สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ศ854] (3).

16. การประชุมทางวิชาการ เศรษฐกิจไทย : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 12-13 กันยายน 2538

โดย การประชุมทางวิชาการเรื่อง เศรษฐกิจไทย : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (2538 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ก475ก (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 330.9593 ก475ก] (3).

17. พฤติกรรมการใช้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏของข้าราชการ : กรณีศึกษาของธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาแม่ริม = Government official behavior in utilization of Krung Thai circle loan : a case study of Krung Thai Bank Mae-Rim Branch / กิตติ ตุงคะเศรณี

โดย กิตติ ตุงคะเศรณี | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.83408 ก672พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.83408 ก672พ] (1). Items available for reference: [Call number: 658.83408 ก672พ] (2).

18. ทัศนคติของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการนำเอาระบบการพิจารณาผลตอบแทนตามความสามารถ (Performance Base Pay) มาใช้แทนระบบอาวุโส (Seniority Base Pay) / ประไพพรรณ สุขจีระเดช

โดย ประไพพรรณ สุขจีระเดช | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 331.2164 ป335ท (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2541 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 331.2164 ป335ท] (2).

19. ทัศนคติของพนักงานสินเชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อพนักงานสินเชื่อหญิง = The attitude of the credit officials of the Commercial Bank Public Company Limited in Chiang Mai Province towards the credit officials women / ปิยพร สุขจีระเดช

โดย ปิยพร สุขจีระเดช | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 ป619ท (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2541 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8343 ป619ท] (2).

20. การเตรียมกลยุทธ์และการปรับเปลี่ยนองค์การเมื่อเข้าสู่ระบบตรวจสอบคุณภาพ ISO 9000 (การประยุกต์ใช้กับองค์การธุรกิจ กรณีศึกษา บริษัท Lanna Thai Electronic Component) / กุณฑลี เทียนชัย

โดย กุณฑลี เทียนชัย | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.402 ก712ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.402 ก712ก] (2).