ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 45 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. กฎหมายธุรกิจ-1 / โดย สมชัย ทรัพยวณิช และคณะ.

โดย สมชัย ทรัพยวณิช.

เลขเรียกหนังสือ: 346.07 ส238ก 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : แผนกพัสดุ สำนักการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.07 ส238ก 2538] (2).

2. ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์คณิตศาสตร์ บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ = Theory and problems of mathematical methods for business and economics / Edward T. Dowling ; แปลและเรียบเรียงโดย อนุสรณ์ สรพรหม..

โดย ดาวลิ่ง, เอ็ดวาร์ด ที | อนุสรณ์ สรพรหม.

เลขเรียกหนังสือ: 510.24 ด445ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.24 ด445ท] (1).

3. ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าระหว่างประเทศ = A linguistic (tagmemic) approach to English for international trade / วินิจ พินิจอักษร

โดย วินิจ พินิจอักษร.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ว626ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : แผนกวัสดุ สำนักการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428 ว626ภ] (3).

4. การศึกษาธุรกิจขนส่งทางบก บริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง (1988) จำกัด / สมโภชน์ นันทพงษ์

โดย สมโภชน์ นันทพงษ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 388.065 ส272ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2537หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 388.065 ส272ก] (1). Items available for reference: [Call number: 388.065 ส272ก] (1).

5. สถานธุรกิจบันเทิงครบวงจร โครงการเชียงใหม่ศรีประเสริฐคอมเพล็กซ์ / ศุภลักษณ์ พรหมกันธา

โดย ศุภลักษณ์ พรหมกันธา | มหาวิทยาลัยพายัพ. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.

เลขเรียกหนังสือ: 338.76179 ศ721ส (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2537หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.76179 ศ721ส] (2).

6. แบบทดสอบธุรกิจ 2 : เอกสารทางธุรกิจ / ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท

โดย ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท.

เลขเรียกหนังสือ: 650.076 ด499บ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.076 ด499บ 2540] (2).

7. แบบทดสอบวิชาธุรกิจทั่วไป / ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท

โดย ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท.

เลขเรียกหนังสือ: 650.076 ด499บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.076 ด499บ] (2).

8. ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ = Professional experience in business administration / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ม246ป 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ม246ป 2535] (1).

9. โรคโลกานุวัตร : กรณีศึกษาอาการป่วยของธุรกิจไทย / วิรัตน์ แสงทองคำ

โดย วิรัตน์ แสงทองคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 650 ว691ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : พี. เพรส, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650 ว691ร] (5).

10. วิธีวิจัยทางธุรกิจ = Business research / อภินันท์ จันตะนี, ศรีเพชร เลิศพิเชฐ์, อุเทศ ศรแก้ว

โดย อภินันท์ จันตะนี | ศรีเพชร เลิศพิเชฐ์ | อุเทศ ศรแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 650.072 อ257ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิทักษ์อักษร, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.072 อ257ว] (1).

11. อำนาจธุรกิจใหม่ / วิรัตน์ แสงทองคำ

โดย วิรัตน์ แสงทองคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 650.1 ว691อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พี. เพรส, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.1 ว691อ] (2).

12. สารพัดงานด่วน / ทีมงานเส้นทางเศรษฐี

โดย ทีมงานเส้นทางเศรษฐี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.041 ท533ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.041 ท533ส] (1).

13. การศึกษาการดำเนินงานของ บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด = The study of the operation of C.V.A. Co., Ltd.'s Management / สัทธา โตสกุล

โดย สัทธา โตสกุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 388.3472068 ส572ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 388.3472068 ส572ก] (2).

14. การศึกษาการตลาดบ้านจัดสรร ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตาก = Marketing of housing estates at Muang District, Tak Province / สุวรรณี โภชากรณ์

โดย สุวรรณี โภชากรณ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 643.2 ส875ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 643.2 ส875ก] (1).

15. ความต้องการซื้อและกลยุทธ์การตลาดคอนโดมิเนียม ในจังหวัดเชียงใหม่ = The needs for buying condominium and the marketing strategies for condominium in Chiang Mai province / โดย ไปรบ ไกรสรรณ์.

โดย ไปรบ ไกรสรรณ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 643.20688 ป962ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 643.20688 ป962ค] (1). Items available for reference: [Call number: 643.20688 ป962ค] (1).

16. พจนานุกรมศัพท์เศรษฐกิจ : ธุรกิจ การเงิน และการธนาคาร / วิทยากร เชียงกูล

โดย วิทยากร เชียงกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 650.03 ว583พ 2541 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 650.03 ว583พ 2541] (1).

17. ทำพรีเซนเทชั่นอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ = The complete idiot's guide to successful business presentations / โดย ลิน โครเกอร์ ; เสาวนีย์ วรพฤกษ์พิสุทธิ์, แปลและเรียบเรียง

โดย โครเกอร์, ลิน | เสาวนีย์ วรพฤกษ์พิสุทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 808.51 ค962ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เออาร์ บิสสิเนส เพรส, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.51 ค962ท] (1).

18. คณิตศาสตร์เกี่ยวกับสินค้า / จินดา พรหมเสนา

โดย จินดา พรหมเสนา.

เลขเรียกหนังสือ: 510 จ468ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศรีสง่าวิชาการ, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 จ468ค] (2).

19. ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ / นราศรี ไววนิชกุล และ ชูศักดิ์ อุดมศรี.

โดย นราศรี ไววนิชกุล | ชูศักดิ์ อุดมศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 650.072 น241ร 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.072 น241ร 2541] (2).

20. สถิติธุรกิจ / โดย ดวงใจ วีสกุล ... [และคนอื่นๆ]

โดย ดวงใจ วีสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ส184 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ส184 2540] (2).