ผลการค้นหาของคุณมี 47 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการห้างสรรพสินค้า ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / นงนุช กันธะชัย

โดย นงนุช กันธะชัย | มหาวิทยาลัยพายัพ. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 น139พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2537หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 น139พ] (2).

2. พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการของศูนย์บริการล้าง อัด และขยายรูปสี ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ปวีณรัตน์ เลิศจีระจรัส

โดย ปวีณรัตน์ เลิศจีระจรัส | มหาวิทยาลัยพายัพ. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ป496พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2537หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ป496พ] (2).

3. พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อรถจักรยานในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = The consumer's behavior of a selective buy for a bicycle in Muang Destrict, Chiang Rai Province / ศุภรา สินไชยกุล.

โดย ศุภรา สินไชยกุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ศ715พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ศ715พ] (2).

4. การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้าง ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior in buying construction materials in Maung Chiang-Mai / ฉัตรชัย ประเสริฐธนารัตน์

โดย ฉัตรชัย ประเสริฐธนารัตน์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ฉ232ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ฉ232ก] (1).

5. พฤติกรรมผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Behaviour of Thai Farmers Bank credit card holders in Chiangmai Municipal Area / ทศพร อัมมวรรธน์

โดย ทศพร อัมมวรรธน์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.765 ท234พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2541 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.765 ท234พ] (2).

6. ปัจจัยในการเลือกซื้อฟิล์มถ่ายภาพของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors in selecting to purchase photo film of the consumer within the Chiang Mai City Region / ทอง พ่วงศร

โดย ทอง พ่วงศร | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 ท244ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2542หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8343 ท244ป] (3).

7. การเลือกซื้อนิตยสารของสตรี ในเขตเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่ = Magazine buying behavior of women in Chiang Mai Municipality / วรีพร ลีลารัตนพล

โดย วรีพร ลีลารัตนพล | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 ว332ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2542หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8343 ว332ก] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8343 ว332ก] (1).

8. พฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์ติดตามตัวของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ = Pager purchasing behavior in Amphoe Muang, Changwat Chiangmai / บรรณฑรวรรณ จันทรา

โดย บรรณฑรวรรณ จันทรา | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 บ156พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2541 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 บ156พ] (1).

9. พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อสุนัขพันธุ์พูเดิ้ล ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ = Consumer's behavior to Poodles in Chiang Mai Province / นันทนา จักรจิตรภา.

โดย นันทนา จักรจิตรภา | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 น418พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2541 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 น418พ] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8342 น418พ] (1).

10. การตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Decision making purchase for cars in Chiang Mai Municipality / จรินทร์พร พิเชฐกุลบดี

โดย จรินทร์พร พิเชฐกุลบดี | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 จ166ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2542หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 จ166ก] (1).

11. การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคโยเกิร์ต ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = A study of yoghurt consumers' behavior in Muang Districe, Chaing-Mai Province / จีรพร สฤษดิ์นำ

โดย จีรพร สฤษดิ์นำ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 จ556ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2542หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 จ556ก] (1).

12. พฤติกรรมการบริโภคไวน์ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Behaviors of wine consumption municipality of Chiang Mai (city) / สไบทิพย์ แซ่โอ้ว

โดย สไบทิพย์ แซ่โอ้ว | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ส221พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ส221พ] (2).

13. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ออาหารสุกรสำเร็จรูปของกลุ่มผู้เลื้ยงสุกรในเขต อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา = Factors affecting the choosing and buying of ready-made animal food among pig farmers in Chiangkum, Payao / ปาณิษฏา ศรีผดุงกุล.

โดย ปาณิษฏา ศรีผดุงกุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ป545ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ป545ป] (1).

14. พฤติกรรมการซื้อสินค้าจากการเปิดท้ายรถขายของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Buying behavior of consumers towards car booth sales in Muang District, Chiangmai Province / ปรานี กล่อมธง

โดย ปรานี กล่อมธง | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ป447พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2542หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2541 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ป447พ] (1).

15. พฤติกรรมการซื้อนมยูเอชทีของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The consumer's behavior of a selective buy for UHT milk in Muang District, Chiang Mai Province / วารุณี พรเจริญเกียรติ

โดย วารุณี พรเจริญเกียรติ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ว486พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ว486พ] (1).

16. พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อชาซองของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Behavior and marketing mix factors influencing on selection tea bag of consumer in Mueang District, Chiang Mai Province / เอกลักษณ์ พงศ์เดชขจร.

โดย เอกลักษณ์ พงศ์เดชขจร | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 อ881พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2557หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 อ881พ] (1).

17. พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลในการตัดสินใจเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของผู้ปกครอง ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Behavior and marketing mix affecting decision making on parent's selection of child development center in Mon Pin Subdistrict, Fang District, Chiang Mai Province / กุลธิดา แก้วสม.

โดย กุลธิดา แก้วสม | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ก726พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2557หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ก726พ] (1).

18. พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อต้นกล้าพันธุ์ไม้ผล กรณีศึกษา : ร้านมุมไม้ผล ตลาดคำเที่ยง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing factors influencing consumers' buying behaviors of fruit plant : a case study at Moom Mai Pon, Khamthiang Market ChiangMai / ธนวัต พงษ์พรต.

โดย ธนวัต พงษ์พรต | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ธ154พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2557หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ธ154พ] (1).

19. พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นเก็งกิราเม็ง ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Behavior and marketing mix that affecting of Genki Ramen Japanese Restaurant among consumers within Muang District, Chiang Mai Province / สุรศักดิ์ น้อยอ่ำ.

โดย สุรศักดิ์ น้อยอ่ำ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ส854พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2557หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ส854พ] (1).

20. พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสฮิลไซด์ จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior and service marketing mix factors affecting customers using of Fitness Hillside in Chiang Mai / เธียรทิพย์ กุลาวาไชย.

โดย เธียรทิพย์ กุลาวาไชย | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 625.8342 ธ811พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2557หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 625.8342 ธ811พ] (1).