ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 25 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Auditing your human resources department : a step-by-step guide / John H. McConnell

โดย McConnell, John H.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 M171A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Amacom, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 M171A] (3).

2. Human resource management : gaining a competitive advantage / Raymond A. Noe ... [et al.]

โดย Noe, Raymond A.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 H918 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed., international ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill/Irwin, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 H918 2003] (2).

3. Organisational behaviour on the Pacific rim / Steven McShane, Tony Travaglione

โดย McShane, Steven | Travaglione, Tony.

เลขเรียกหนังสือ: 302.35 M175O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.35 M175O] (2).

4. การคัดเลือกบุคคลและการบริหารค่าตอบแทน / นพ ศรีบุญนาค

โดย นพ ศรีบุญนาค.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3112 น164ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3112 น164ก] (6).

5. เทคนิคการวัดผลงานสมัยใหม่ = Modern performance measurement / โดย ณัฐพล ชวลิตชีวิน, ปราโมทย์ ศุภปัญญา

โดย ณัฐพล ชวลิตชีวิน | ปราโมทย์ ศุภปัญญา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4013 ณ342ท 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4013 ณ342ท 2546] (8).

6. Fundamentals of human resource management / Raymond A. Noe ... [et al.]

โดย Noe, Raymond A.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 F981 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill/Irwin, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 F981] (2).

7. Human resource management / R. Wayne Mondy, Robert M. Noe

โดย Mondy, R. Wayne | Noe, Robert M.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 M741H 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 9th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N. J. : Pearson/Prentice-Hall, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 M741H 2005] (2).

8. เลือกคนให้ตรงกับงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / โดย ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

โดย ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3112 ธ557ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3112 ธ557ล] (2).

9. Facilitating with ease! : core skills for facilitators, team leaders and members, managers, consultants, and trainers / Ingrid Bens

โดย Bens, Ingrid.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4036 B474 F2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed., new and rev.ข้อมูลการพิมพ์: San Francisco, Calif. : Jossey-Bass, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4036 B474F 2005] (2).

10. How to design and deliver training for the new and emerging generations / Susan El-Shamy

โดย El-Shamy, Susan.

เลขเรียกหนังสือ: 658.312404 E49H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: San Francisco, Calif. : Pfeiffer, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.312404 E49H] (2).

11. Understanding interpersonal communication : making choices in changing times / Richard West, Lynn H. Turner

โดย West, Richard | Turner, Lynn H.

เลขเรียกหนังสือ: 302 W519U ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Belmont, Calif. : Thomson/Wadsworth, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302 W519U] (2).

12. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management : an Asian perspective / ผู้แต่ง, Gary Dessler, Tan Chwee Huat ; แปลและเรียบเรียง, จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, สุวรรธนา เทพจิต

โดย เดสเลอร์, แกรี่ | จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ | สุวรรธนา เทพจิต | Tan Chwee Huat.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ด912ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ด912ก] (12).

13. Managing the training function for bottom-line results : tools, models, and best practices / Jean Barbazette.

โดย Barbazette, Jean.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 B232M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: San Francisco, Calif. : Pfeiffer, c2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 B232M] (2).

14. The ... Pfeiffer annual : training / Elaine Biech, editor.

โดย Biech, Elaine | Pfeiffer & Company.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 P526 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: San Francisco, Calif. : Pfeiffer, c2008-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 P526] (2).

15. การสอบสัมภาษณ์ให้ได้งาน = Interviews for future employment / ลำดวน จาดใจดี.

โดย ลำดวน จาดใจดี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31124 ล333ก 2551 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 20.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธนพลวิทยาการ, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.31124 ล333ก 2551] (2).

16. โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ HRMI. เล่ม 1 = Human resource management intelligence / โดย สรายุทธ์ หอมชื่น และทีมงาน

โดย สรายุทธ์ หอมชื่น.

เลขเรียกหนังสือ: 658.300285 ส354ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.300285 ส354ป] (2).

17. โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ HRMI. เล่ม 2 = Human resource management intelligence / โดย สรายุทธ์ หอมชื่น และทีมงาน

โดย สรายุทธ์ หอมชื่น.

เลขเรียกหนังสือ: 658.300285 ส354ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.300285 ส354ป] (2).

18. เอกสารการสอนชุดวิชา องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Organization and management and human resource management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ม246อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553ชื่อเรื่องอื่น: องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ม246อ] (8).

19. การประเมินผลงานพนักงานภาคปฏิบัติ พร้อมต้วอย่างแบบประเมิน / สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

โดย สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.306 ส723ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.306 ส723ก] (6).

20. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลด้วย VB & VC# / ผู้แต่ง, ศุภชัย สมพานิช.

โดย ศุภชัย สมพานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 658.300285 ศ683พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.300285 ศ683พ] (4).