ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง ผลกระทบต่อแรงงานจากการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการผลิต : ศึกษากรณีอุตสาหกรรมทอผ้า / โดย ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา.

เลขเรียกหนังสือ: 338.47677 ส181ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.47677 ส181ร] (4).

2. mai (Market for alternative investment) stock focus / จัดทำโดย ฝ่ายพัฒนาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาบริษัทจดทะเบียน | ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ.

เลขเรียกหนังสือ: SET 0065 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, [2548?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 0065] (5). Items available for reference: [Call number: SET 0065] (3).