ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. รายงานผลการวิจัยเรื่อง บทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 / ผู้วิจัย, สมชาย สุขสิริเสรีกุล

โดย สมชาย สุขสิริเสรีกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันทรัพยากรมนุษย์.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

2. คู่มือวิทยากรอบรม ฉบับพกพา = The trainer's pocketbook / โดย จอห์น ทาวน์เซนด์ ; แปลและเรียบเรียงโดย บุญเลิศ วงศ์พรม

โดย ทาวน์เซนด์, จอห์น | บุญเลิศ วงศ์พรม.

เลขเรียกหนังสือ: 658.312404 ท381ค (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ. อาร์. บิสสิเนส เพรส, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.312404 ท381ค] (1).