ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 3 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. รายงานการวิจัยเรื่อง การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรขององค์การธุรกิจในประเทศไทย = Personnel recruitment and selection of business organizations in Thaialnd / โดย ชูชัย สมิทธิไกร.

โดย ชูชัย สมิทธิไกร | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.311 ช647ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.311 ช647ร] (1).

2. การศึกษาความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด = The study of satisfaction in working of the employees at the Viriyah Insurance Company Limited / กษิรา ขันคำนันต๊ะ

โดย กษิรา ขันคำนันต๊ะ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31422 ก333ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.31422 ก333ก] (1). Items available for reference: [Call number: 658.31422 ก333ก] (1).

3. ศึกษาสาเหตุและปัจจัยที่เกีวยข้องกับการลาออกของพนักงาน บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาภาคเหนือ = The study of causes and factors related to resign of the employees in Property Care Services [Thailand] Co., Ltd. [Northern Branch] / พลลิกา พร้อมเพรียง

โดย พัลลิกา พร้อมเพรียง | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.313 พ579ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2549หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.) -- มหาวิทยาลัยพายัพ, 2549 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.313 พ579ศ] (1). Items available for reference: [Call number: 658.313 พ579ศ] (1).