ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 12 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. เลือกคนให้ตรงกับงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / โดย ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

โดย ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3112 ธ557ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3112 ธ557ล] (2).

2. การสอบสัมภาษณ์ให้ได้งาน = Interviews for future employment / ลำดวน จาดใจดี.

โดย ลำดวน จาดใจดี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31124 ล333ก 2551 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 20.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธนพลวิทยาการ, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.31124 ล333ก 2551] (2).

3. โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ HRMI. เล่ม 1 = Human resource management intelligence / โดย สรายุทธ์ หอมชื่น และทีมงาน

โดย สรายุทธ์ หอมชื่น.

เลขเรียกหนังสือ: 658.300285 ส354ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.300285 ส354ป] (2).

4. โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ HRMI. เล่ม 2 = Human resource management intelligence / โดย สรายุทธ์ หอมชื่น และทีมงาน

โดย สรายุทธ์ หอมชื่น.

เลขเรียกหนังสือ: 658.300285 ส354ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.300285 ส354ป] (2).

5. คู่มือตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศ = Human resource management audit / ผู้เขียน, ธนดล หาญอมรเศรษฐ์.

โดย ธนดล หาญอมรเศรษฐ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ธ139ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ธ139ค] (2).

6. การคัดเลือกบุคคลและการบริหารค่าตอบแทน / นพ ศรีบุญนาค

โดย นพ ศรีบุญนาค.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3112 น164ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3112 น164ก] (6).

7. เทคนิคการวัดผลงานสมัยใหม่ = Modern performance measurement / โดย ณัฐพล ชวลิตชีวิน, ปราโมทย์ ศุภปัญญา

โดย ณัฐพล ชวลิตชีวิน | ปราโมทย์ ศุภปัญญา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4013 ณ342ท 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4013 ณ342ท 2546] (8).

8. เอกสารการสอนชุดวิชา องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Organization and management and human resource management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ม246อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553ชื่อเรื่องอื่น: องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ม246อ] (8).

9. การประเมินผลงานพนักงานภาคปฏิบัติ พร้อมต้วอย่างแบบประเมิน / สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

โดย สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.306 ส723ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.306 ส723ก] (6).

10. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลด้วย VB & VC# / ผู้แต่ง, ศุภชัย สมพานิช.

โดย ศุภชัย สมพานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 658.300285 ศ683พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.300285 ศ683พ] (4).

11. คู่มือการสัมภาษณ์งานตามหลักสมรรถนะของผู้นำและหน้าที่/สายงาน = Competency-based interview questions handbook for leadership and functional competencies / ผู้เขียน, ธนดล หาญอมรเศรษฐ์.

โดย ธนดล หาญอมรเศรษฐ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31124 ธ139ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.31124 ธ139ค] (4).

12. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management : an Asian perspective / ผู้แต่ง, Gary Dessler, Tan Chwee Huat ; แปลและเรียบเรียง, จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, สุวรรธนา เทพจิต

โดย เดสเลอร์, แกรี่ | จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ | สุวรรธนา เทพจิต | Tan Chwee Huat.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ด912ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ด912ก] (12).