ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 4 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การคัดเลือกบุคคลและการบริหารค่าตอบแทน / นพ ศรีบุญนาค

โดย นพ ศรีบุญนาค.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3112 น164ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3112 น164ก] (6).

2. โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ HRMI. เล่ม 1 = Human resource management intelligence / โดย สรายุทธ์ หอมชื่น และทีมงาน

โดย สรายุทธ์ หอมชื่น.

เลขเรียกหนังสือ: 658.300285 ส354ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.300285 ส354ป] (2).

3. โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ HRMI. เล่ม 2 = Human resource management intelligence / โดย สรายุทธ์ หอมชื่น และทีมงาน

โดย สรายุทธ์ หอมชื่น.

เลขเรียกหนังสือ: 658.300285 ส354ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.300285 ส354ป] (2).

4. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management : an Asian perspective / ผู้แต่ง, Gary Dessler, Tan Chwee Huat ; แปลและเรียบเรียง, จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, สุวรรธนา เทพจิต

โดย เดสเลอร์, แกรี่ | จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ | สุวรรธนา เทพจิต | Tan Chwee Huat.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ด912ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ด912ก] (12).