ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1464 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
161. HRD audit : evaluating the human resource function for business improvement / T. V. Rao

โดย Venkateswara, Rao T.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31250954 V461H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New Delhi : Response Books, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.31250954 V461H] (1).

162. การบริหารความเครียด = Thriving on stress / เจน เครนเวลล์-วอร์ด, เขียน ; มนูญ ตนะวัฒนา, แปลและเรียบเรียง.

โดย เครนเวลล์-วอร์ด, เจน | มนูญ ตนะวัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4095 ค749ก 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สามัคคีสาร, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.4095 ค749ก 2539] (1).

163. กรณีศึกษา Best Practices : การมุ่งเน้นที่ทรัพยากรบุคคล = Human resource focus / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ส181ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2543-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ส181ก] (1).

164. The ethics of cyberspace / Cees J. Hamelink

โดย Hamelink, Cees J.

เลขเรียกหนังสือ: 174.4 H213E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SAGE, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 174.4 H213E] (1).

165. Just business : business ethics in action / Elaine Sternberg

โดย Sternberg, Elaine.

เลขเรียกหนังสือ: 174.4 S839J 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 174.4 S839J 2000] (1).

166. Business, institutions, and ethics : a text with cases and readings / John W. Dienhart

โดย Dienhart, John W.

เลขเรียกหนังสือ: 174.4 D546B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Oxford University Press, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 174.4 D546B] (1).

167. Brain teasers for team leaders : hundreds of word puzzles and number games to energize your meetings / Leslie Bendaly

โดย Bendaly, Leslie.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3128 B458B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Toronto : McGraw-Hill Ryerson, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3128 B458B] (1).

168. Web-based human resources : the technologies and trends that are transforming HR / edited by Alfred J. Walker, Towers Perrin

โดย Walker, Alfred J | Perrin, Towers.

เลขเรียกหนังสือ: 658.300285 W364 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.300285 W364] (1).

169. The big book of motivation games : quick, fun activities for energizing people at work and at home / Robert Epstein with Jessica Rogers

โดย Epstein, Robert | Rogers, Jessica.

เลขเรียกหนังสือ: 658.314 E64B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.314 E64B] (1).

170. องค์กรหลัง Reengineering มันจะเปลี่ยนแปลงการทำงานของท่านอย่างไร = Beyond reengineering / ผู้แต่ง, Michael Hammer

โดย แฮมเมอร์, ไมเคิล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.406 ฮ854อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สื่อดี, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.406 ฮ854อ] (1).

171. บัญญัติ 10 ประการ บริหารตน บริหารคน / เรียบเรียงโดย อานันท์ ตระกูลพลอย

โดย อานันท์ ตระกูลพลอย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 อ624บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โปร-เอสเอ็มอี, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 อ624บ] (1).

172. นำให้ได้ผล ศิลปชั้นสูงของการเป็นหัวหน้าคน = Why leaders can't lead / ผู้แต่ง, Warren Bennis

โดย เบนนิส, วอร์เรนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 บ817น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สื่อดี, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 บ817น] (1).

173. คนเก่งงาน = Star at work / โดย ยุดา รักไทย

โดย ยุดา รักไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 ย345ค 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.1 ย345ค 2543] (1).

174. แบบฟอร์มสารพัดของฝ่ายบุคคล = Personnel files and forms / เขียน, อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช.

โดย อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 อ194บ 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฮิวแมน เฮอริเทจ, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 อ194บ 2543] (1).

175. การบริหารงานบุคคล = Personnel management / ธงชัย สันติวงษ์.

โดย ธงชัย สันติวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ธ118ก 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 10ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ธ118ก 2542] (1).

176. Auditing your human resources department : a step-by-step guide / John H. McConnell

โดย McConnell, John H.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 M171A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Amacom, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 M171A] (3).

177. ภาวะผู้นำ : ทฤษฎีและปฏิบัติ = Leadership : theory and practice / สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์

โดย สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 ส781ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงราย : สถาบันราชภัฏเชียงราย, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 ส781ภ] (1).

178. การพัฒนาทีมงานบริการ = Building customer service team / โดย สมชาติ กิจยรรยง

โดย สมชาติ กิจยรรยง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.313 ส238ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย เอ็กซเปอร์เน็ท, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.313 ส238ก] (2).

179. การบริหารงานบุคคล = Personnel administration / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ม246ก 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 20ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ม246ก 2539] (1).

180. การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล = Training and human resource development / ชาญชัย อาจินสมาจาร

โดย ชาญชัย อาจินสมาจาร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ช486ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ช486ก] (2).