ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1464 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
181. Human resource development : principles and practice / Brian L. Delahaye

โดย Delahaye, Brian L.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 D333H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Brisbane : John Wiley & Sons Australia, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 D333H] (1).

182. คู่มือการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมสำหรับผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม/สัมมนา / โดย ชาญ สวัสดิ์สาลี.

โดย ชาญ สวัสดิ์สาลี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 ช483ค 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5 (ฉบับปรับปรุงใหม่)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 ช483ค 2544] (2).

183. บรรษัทภิบาล : หลักปฏิบัติในโลกแห่งความจริง / โดย เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ

โดย เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 ก855บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 ก855บ] (2).

184. Human resource management : a critical text / edited by John Storey

โดย Storey, John.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 H918 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson Learning, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 H918 2001] (1).

185. กล้าคิด กล้าทำ กล้านำ กล้าเปลี่ยน / ทิพาวดี เมฆสวรรค์

โดย ทิพาวดี เมฆสวรรค์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 ท488ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 ท488ก] (2).

186. มนุษยสัมพันธ์ / ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย์.

โดย สมพร สุทัศนีย์, ม.ร.ว.

เลขเรียกหนังสือ: 302 ส265ม 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302 ส265ม 2544] (2).

187. ภาวะผู้นำและการจูงใจ = Leadership and motivation / พรนพ พุกกะพันธุ์

โดย พรนพ พุกกะพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 พ244ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จามจุรีโปรดักท์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 พ244ภ] (1).

188. ทำไมลูกน้องไม่ทำงาน / โดย ปริญญา ตันสกุล

โดย ปริญญา ตันสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 685.3045 ป458 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ (เอ็ชเอ็มดีซี), 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 685.3045 ป458] (1).

189. The human resources glossary : the complete desk reference for HR executives, managers, and practitioners / William R. Tracey

โดย Tracey, William R.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3003 T759H 1998 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : St. Lucie Press, c1998สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.3003 T759H 1998] (1).

190. คนเก่งงาน = Star at work / โดย ยุดา รักไทย

โดย ยุดา รักไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 ย345ค 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.1 ย345ค 2542] (1).

191. Walk rally กับการทำงานเป็นทีม / ภิญโญ ทองดี

โดย ภิญโญ ทองดี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3128 ภ524ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3128 ภ524ว] (1).

192. Resumes that get jobs

เลขเรียกหนังสือ: 650.14 R436 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 10th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/Arco, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.14 R436 2002] (1).

193. Super resume เขียนให้ได้งาน อ่านให้ได้คน / โดย วิเชียร ชนาเทพาพร.

โดย วิเชียร ชนาเทพาพร.

เลขเรียกหนังสือ: 650.14 ว559ซ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ท็อปกัน, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.14 ว559ซ] (2).

194. คู่มือวิทยากรอบรม ฉบับพกพา = The trainer's pocketbook / โดย จอห์น ทาวน์เซนด์ ; แปลและเรียบเรียงโดย บุญเลิศ วงศ์พรม

โดย ทาวน์เซนด์, จอห์น | บุญเลิศ วงศ์พรม.

เลขเรียกหนังสือ: 658.312404 ท381ค (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ. อาร์. บิสสิเนส เพรส, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.312404 ท381ค] (1).

195. คู่มือการสร้างและการใช้เกมประกอบการอบรม / ผู้เขียน, วารินทร์ อักษรนำ

โดย วารินทร์ อักษรนำ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 ว483ค 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 ว483ค 2544] (1), PYULIB-DW [Call number: 658.3124 ว483ค 2544] (1).

196. การฝึกอบรมเชิงระบบ = System traning / โดย เสน่ห์ จุ้ยโต

โดย เสน่ห์ จุ้ยโต.

เลขเรียกหนังสือ: 658.312404 ส898ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : จัดจำหน่ายโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.312404 ส898ก] (2).

197. 108-1009 กลเม็ดการสมัครงาน / เขียน, สุเชาว์ ณ สงขลา

โดย สุเชาว์ ณ สงขลา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3112 ส763ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3112 ส763ร] (1).

198. การบริหารเจ้านาย / ผู้เขียน, อัคร ศุภเศรษฐ์

โดย อัคร ศุภเศรษฐ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3152 อ472ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, [2545?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3152 อ472ก] (1).

199. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ฉบับใช้งาน / ผู้รวบรวม, รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์

โดย รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 ร636พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 ร636พ] (2).

200. การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ : ภาคปฏิบัติ = Modern human resources management in practice / โดย ณรงค์วิทย์ แสนทอง.

โดย ณรงค์วิทย์ แสนทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ณ242ก 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ณ242ก 2545] (1).