ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1464 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. 249 tips for improving performance / Rajeev Sethi

โดย Sethi, Rajeev.

เลขเรียกหนังสือ: 658.314 S495T ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Singapore : S.S. Mubaruk & Brothers, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.314 S495T] (1).

22. รวมกฎหมายแรงงาน / รวบรวมโดย วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม

โดย วิจิตรา วิเชียรชม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 ร155 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8 แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 ร155 2540] (2).

23. การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน = Wage & salary administration / ธงชัย สันติวงษ์.

โดย ธงชัย สันติวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.32 ธ118ก 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.32 ธ118ก 2540] (2).

24. 235 ข้อคิดเพื่อให้กำลังใจลูกน้อง / รวบรวมโดย วรรธนา วงษ์ฉัตร

โดย วรรธนา วงษ์ฉัตร.

เลขเรียกหนังสือ: 158.7 ว273ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.7 ว273ส] (1).

25. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management / ผู้แต่ง, อำนวย แสงสว่าง

โดย อำนวย แสงสว่าง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 อ681ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย อักษราพิพัฒน์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 อ681ก] (2).

26. เกมส์ เทคนิคในการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ / โดย วิทยา ตันติเสวี, เสรี โลกัตถจริยา

โดย วิทยา ตันติเสวี | เสรี โลกัตถจริยา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.40353 ว582ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.40353 ว582ก] (2).

27. การสรรหาการฝึกอบรมและการพัฒนาคน / โดย วิชัย ผลมูล

โดย วิชัย ผลมูล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 ว542ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : เวิล์ด แอนด์ อาร์ท แอดเวอร์ไทซิ่ง, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 ว542ก] (2).

28. การวางแผนและควบคุมงานบริหาร = Management planning and control / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.401 ม246ก 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.401 ม246ก 2536] (1).

29. ลักษณะของลูกจ้างที่นายจ้างต้องการ / จำเนียร จวงตระกูล

โดย จำเนียร จวงตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 จ356ล 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หงสา เพรส, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 จ356ล 2540] (2).

30. Taking charge of change : 10 principles for managing people and performance / Douglas K. Smith

โดย Smith, Douglas K.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 S645T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Reading, Mass. : Addison-Wesley, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 S645T] (1).

31. Developing and training human resources in organizations / Kenneth N. Wexley, Gary P. Latham

โดย Wexley, Kenneth N | Latham, Gary P.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 W545D 1991 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Harper Collins, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 W545D 1991] (1).

32. Development strategies and their impacts on labour market and migration : Thai case study / by Chalongphob Sussangkarn and Yongyuth Chalamwong

โดย Chalongphob Sussangkarn | Yongyuth Chalamwong | Thailand Development Research Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 331.09593 C439D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Thailand Development Research Institute, [1994?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.09593 C439D] (1).

33. Human resource development issues in Thailand : an international view / by Charles N. Myers

โดย Myers, Charles N | Thailand Development Research Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 331.09593 M996H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Thailand Development Research Institute, 1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.09593 M996H] (1).

34. Understanding diversity : readings, cases, and exercises / Carol P. Harvey, M. June Allard

โดย Harvey, Carol P | Allard, M. June.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3041 H341U ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Harper Collins College, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3041 H341U] (1).

35. การวางแผนการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร / พงศ์ หรดาล

โดย พงศ์ หรดาล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 พ112ก 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะอุตสาหกรรมศึกษา สถาบันราชภัฎพระนคร, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 พ112ก 2539] (1).

36. Human resource management : the strategic perspective / John B. Miner, Donald P. Crane

โดย Miner, John B | Crane, Donald P.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 M664H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Harper Collins College, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 M664H] (1).

37. แรงงานสัมพันธ์ / โดย เกษมสันต์ วิลาวรรณ

โดย เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 331 ก813ร 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สัมมนาสวนผึ้ง, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331 ก813ร 2541] (3).

38. Training methods that work / Lois B. Hart

โดย Hart, Lois B.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 H325T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Kogan Page, 1995, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 H325T] (1).

39. Effective employee participation : a practical guide to value management / Lynn Tylczak

โดย Tylczak, Lynn.

เลขเรียกหนังสือ: 658.314 T981E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Kogan Page, 1996, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.314 T981E] (1).

40. Dictionary of personnel and human resources management / R. Bennett

โดย Bennett, R.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3003 B472D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Pitman, 1992สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.3003 B472D] (1).