ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1464 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
61. Winning resumes / Robin Ryan

โดย Ryan, Robin.

เลขเรียกหนังสือ: 650.14 R989W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.14 R989W] (1).

62. Cultural diversity in organizations : theory, research and practice / Taylor Cox, Jr.

โดย Cox, Taylor.

เลขเรียกหนังสือ: 302.35 C878C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: San Francisco, Calif. : Berrett-Koehler, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.35 C878C] (1).

63. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management / นงนุช วงษ์สุวรรณ

โดย นงนุช วงษ์สุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 น139ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [จันทบุรี] : โครงการพัฒนาตำรา สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 น139ก] (2).

64. Human resource development : the new trainer's guide / Les Donaldson, Edward E. Scannell

โดย Donaldson, Les | Scannell, Edward E.

เลขเรียกหนังสือ: 158.2 D676H 1986 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.2 D676H 1986] (1).

65. Manufacturing the employee : management knowledge from the 19th to 21st centuries / Roy Jacques

โดย Jacques, Roy.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 J19M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Sage, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 J19M] (1).

66. The human resource development handbook / Pat Hargreaves and Peter Jarvis

โดย Hargreaves, Pat | Jarvis, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 331.12042 H279H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Kogan Page, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.12042 H279H] (1).

67. Organizational behavior / Don Hellriegel, John W. Slocum, Jr., Richard W. Woodman

โดย Hellriegel, Don | Slocum, John W | Woodman, Richard W.

เลขเรียกหนังสือ: 158.7 H476O 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cincinnati, Ohio : South-Western College, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.7 H476O 1998] (1).

68. The organizational behavior reader / edited by David A. Kolb, Joyce S. Osland, Irwin M. Rubin

โดย Kolb, David A | Osland, Joyce S | Rubin, Irwin M.

เลขเรียกหนังสือ: 158.7 O68 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.7 O68 1995] (1).

69. Organizational communication : connectedness in action / Cynthia Stohl.

โดย Stohl, Cynthia.

เลขเรียกหนังสือ: 658.45 S873O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : SAGE, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.45 S873O] (1).

70. กลยุทธ์การพัฒนาคน : ไขปัญหาคาใจนักฝึกอบรม / ผู้เขียน, ดนัย เทียนพุฒ

โดย ดนัย เทียนพุฒ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 ด123ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 ด123ก] (3).

71. Human resources management / Wendell L. French

โดย French, Wendell L.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 F877H 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Houghton Mifflin, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 F877H 1998] (1).

72. เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม / สมคิด บางโม

โดย สมคิด บางโม.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 ส234ท 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 ส234ท 2541] (2).

73. Managing human resources / Randall S. Schuler

โดย Schuler, Randall S.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 S386M 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cincinnati, Ohio : South-Western College, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 S386M 1998] (1).

74. Essentials of organization theory and design / Richard L. Daft

โดย Daft, Richard L.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1 D124E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cincinnati, Ohio. : South-Western College, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1 D124E] (1).

75. Organizational behavior : experiences and cases / Dorothy Marcic, Joe Seltzer

โดย Marcic, Dorothy | Seltzer, Joe.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 M319O 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cincinnati, Ohio : South-Western College, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 M319O 1998] (1).

76. 100 ถาม-ตอบ 5 ส / นิยม ดีสวัสดิ์มงคล

โดย นิยม ดีสวัสดิ์มงคล.

เลขเรียกหนังสือ: 658 น641ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 น641ร] (1).

77. ระเบียบข้อบังคับการบริหารทรัพยากรบุคคล / โดย กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

โดย กฤษฎ์ อุทัยรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ก278ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ก278ร] (3).

78. เจ้านายในดวงใจ / เสรี วงษ์มณฑา

โดย เสรี วงษ์มณฑา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 ส929จ (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ [ผู้จัดจำหน่าย], 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 ส929จ] (2).

79. Building the learning organization : a systems approach to quantum improvement and global success / Michael J. Marquardt

โดย Marquardt, Michael J.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 M357B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw Hill, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 M357B] (1).

80. Innovative reward systems for the changing workplace / Thomas B. Wilson

โดย Wilson, Thomas B.

เลขเรียกหนังสือ: 658.314 W753I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.314 W753I] (1).