ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1464 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
81. When smart people work for dumb bosses : how to survive in a crazy and dysfunctional workplace / William Lundin, Kathleen Lundin

โดย Lundin, William | Lundin, Kathleen.

เลขเรียกหนังสือ: 658.315 L962W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.315 L962W] (1).

82. Organizational behavior : human behavior at work / John W. Newstrom, Keith Davis

โดย Newstrom, John W | Davis, Keith.

เลขเรียกหนังสือ: 658.001 N558O 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 10th ed., international ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : McGraw Hill, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.001 N558O 1997] (1).

83. ศิลปะการบังคับบัญชา / ผู้เขียน, สิทธิโชค วรานุสันติกูล

โดย สิทธิโชค วรานุสันติกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ส722ศ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ส722ศ 2540] (2).

84. Management consulting : a complete guide to the industry / Sugata Biswas and Daryl Twitchell.

โดย Biswas, Sugata | Twitchell, Daryl.

เลขเรียกหนังสือ: 658.385 B623M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York. : John Wiley & Sons, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.385 B623M] (1).

85. Human resource management / David A. Decenzo, Stephen P. Robbins

โดย DeCenzo, David A.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 D292H 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 D292H 1999] (1).

86. Team work and group dynamics / Greg L. Stewart, Charles C. Manz, Henry P. Sims, Jr.

โดย Stewart, Greg L | Manz, Charles C | Sims, Henry P.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4036 S849T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4036 S849T] (1).

87. Strategic human resources : frameworks for general managers / James N. Baron, David M. Kreps

โดย Baron, James N | Kreps, David M.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 B265S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 B265S] (1).

88. Team building and creating effective work systems : a manual / Tomas D. Andres

โดย Andres, Thomas Quintin Donata.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3128 A561T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Quezon City : New Day, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3128 A561T] (1).

89. วิถีแห่งประมุข : สามลีลามังกรจีนโบราณ / สยามพากษ์, โกมุที แสนปวัตนา

โดย โกมุที แสนปวัตนา.

เลขเรียกหนังสือ: 351 ก943ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มิ่งขวัญ, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 351 ก943ว] (1).

90. Human resource development / Randy L. DeSimone, David M. Harris

โดย DeSimone, Randy L | Harris, David M.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 D457H 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth, Tex : The Dryden Press, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 D457H 1998] (1).

91. Cross-cultural work groups / Cherlyn Skromme Granrose, Stuart Oskamp, editors

โดย Granrose, Cherlyn Skromme | Oskamp, Stuart.

เลขเรียกหนังสือ: 658.402 C951 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : SAGE, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.402 C951] (1).

92. Ethical dimensions of diversity / Willie E. Hopkins

โดย Hopkins, Willie Edward.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3008 H796E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : SAGE, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3008 H796E] (2).

93. Successful diversity management initiatives : a blueprint for planning and implementation / Patricia Arredondo

โดย Arredondo, Patricia.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3041 A774S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : SAGE , c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3041 A774S] (1).

94. Ethical dimensions of international management / Stephen J. Carroll, Martin J. Gannon

โดย Carroll, Stephen J | Gannon, Martin J.

เลขเรียกหนังสือ: 658.049 C319E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : SAGE, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.049 C319E] (1).

95. High-performing self-managed work teams : a comparison of theory to practice / Dale E. Yeatts, Cloyd Hyten

โดย Yeatts, Dale E | Hyten, Cloyd.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4036 Y41H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : Sage, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4036 Y41H] (1).

96. Identity in organizations : building theory through conversations / edited by David A. Whetten, Paul C. Godfrey

โดย Whetten, David Allfred | Godfrey, Paul C.

เลขเรียกหนังสือ: 302.35 I19 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thaousand Oaks, Calif. : Sage, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.35 I19] (1).

97. Human motivation : metaphors, theories, and research / Bernard Weiner

โดย Weiner, Bernard.

เลขเรียกหนังสือ: 153.8 W423H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : SAGE, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 153.8 W423H] (1).

98. Organizational misbehaviour / Stephen Ackroyd and Paul Thompson

โดย Ackroyd, Stephen | Thompson, Paul.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3045 A182O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SAGE, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3045 A182O] (1).

99. Managerial and organizational cognition : theory, methods and research / edited by Colin Eden and J.-C. Spender

โดย Eden, Colin | Spender, J.-C.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 M266 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SAGE, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 M266] (1).

100. Women and work : exploring race, ethnicity, and class / editors, Elizabeth Higginbotham, Mary Romero

โดย Higginbotham, Elizabeth | Romero, Mary.

เลขเรียกหนังสือ: 331.4 W872 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : SAGE, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.4 W872] (1).