ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 29 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ยอดหญิงนักบริหาร = Knowing your score / อลิซ อาร์มสตรอง ; แปลโดย รุจิเรข เลขะวงศ์.

โดย อาร์มสตรอง, อลิซ | รุจิเรข เลขะวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 อ649ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรุณา-จตุพร, [25-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 อ649ย] (1), PYULIB-DW [Call number: 658.3 อ649ย] (1).

2. สูตรสำเร็จ--การเป็นวิทยากร / โดย สายสอางค์ แกล้วเกษตรกรณ์.

โดย สายสอางค์ แกล้วเกษตรกรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.312404 ส663ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.312404 ส663ส] (3), PYULIB-DW [Call number: 658.312404 ส663ส] (1).

3. การบริหารความเครียด = Thriving on stress / เจน เครนเวลล์-วอร์ด, เขียน ; มนูญ ตนะวัฒนา, แปลและเรียบเรียง.

โดย เครนเวลล์-วอร์ด, เจน | มนูญ ตนะวัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4095 ค749ก 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สามัคคีสาร, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.4095 ค749ก 2539] (1).

4. คู่มือการสร้างและการใช้เกมประกอบการอบรม / ผู้เขียน, วารินทร์ อักษรนำ

โดย วารินทร์ อักษรนำ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 ว483ค 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 ว483ค 2544] (1), PYULIB-DW [Call number: 658.3124 ว483ค 2544] (1).

5. บุคลิกภาพเชิงบวก = Personality plus / ผู้เขียน, ฟลอเรนซ์ ลิทธอเออร์ ; แปลและเรียบเรียงโดย นราธิป นัยนา

โดย ลิทธอเออร์, ฟลอเรนซ์ | นราธิป นัยนา.

เลขเรียกหนังสือ: 155.25 ล432บ 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.25 ล432บ 2546] (2), PYULIB-DW [Call number: 155.25 ล432บ 2546] (1).

6. ตัวจริง ของจริง : การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ / ศรัณยู กลิ่นจันทร์, สัมภาษณ์รวบรวมเรียบเรียง

โดย ศรัณยู กลิ่นจันทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ต289 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หนังสือพิมพ์อุตสาหกรรมการค้า, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ต289] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.3 ต289] (1).

7. 108 เกมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร / โดย สมชาติ กิจยรรยง.

โดย สมชาติ กิจยรรยง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.312404 ส238ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.312404 ส238ร] (3), PYULIB-DW [Call number: 658.312404 ส238ร] (1).

8. เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม / สมคิด บางโม

โดย สมคิด บางโม.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 ส234ท 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ที่ 3, พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2545สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

9. เป็นหัวหน้าใครว่าง่าย / อิศริยา ครองอำแพง, วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล

โดย อิศริยา ครองอำแพง | วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 650.13 อ757ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฐานมีเดีย เน็ตเวิร์ค, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.13 อ757ป] (2), PYULIB-DW [Call number: 650.13 อ757ป] (1).

10. กฎทอง 17 ประการของการเป็นทีมเวิร์กที่ดี = The 17 indisputable laws of teamwork / โดย จอห์น ซี. แมกซ์เวลล์ ; ธัญ วรัตม์, แปลและเรียบเรียง

โดย แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี | ธัญ วรัตม์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31 ม853ก 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ.อาร์. บิซิเนส เพรส, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.31 ม853ก 2547] (2).

11. 17 สูตรสำเร็จสร้างทีมเวิร์ก = The 17 indisputable laws of teamwork / ผู้เขียน, จอห์น ซี. แม๊กซ์เวลล์ ; ผู้แปล, ไพบูลย์ สำราญภูติ.

โดย แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี | ไพบูลย์ สำราญภูติ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4022 ม856ส 2551 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2551ชื่อเรื่องอื่น: สิบเจ็ดสูตรสำเร็จสร้างทีมเวิร์ก.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4022 ม856ส 2551] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.4022 ม856ส 2551] (1).

12. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล / สมาน รังสิโยกฤษฏ์, ผู้เรียบเรียง.

โดย สมาน รังสิโยกฤษฏ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ส295ค 2533 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 15.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.3 ส295ค 2533] (2).

13. กุศโลบายทำงานและสร้างอนาคต / อรรถ อรรถวุฒิกร.

โดย อรรถ อรรถวุฒิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 650.1 อ346ก 2504 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2504สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 650.1 อ346ก 2504] (1).

14. กลุ่มสัมพันธ์สำหรับการฝึกอบรม / นิรันดร์ จุลทรัพย์

โดย นิรันดร์ จุลทรัพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 น648ก 2551 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5 (ฉบับปรับปรุง)ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.3124 น648ก 2551] (1).

15. การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ = Personnel training in organizations / ชูชัย สมิทธิไกร

โดย ชูชัย สมิทธิไกร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 ช647ก 2551 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.3124 ช647ก 2551] (1).

16. เทคนิคการสอนงาน = Coaching people / โดย แพตตี้ แม็คมานัส ; ผู้แปล, จิตรลดา สิงห์คำ.

โดย แม็คมานัส, แพตตี้ | จิตรลดา สิงห์คำ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 ม862ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 ม862ท] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.3124 ม862ท] (1).

17. International dimensions of organizational behavior / Nancy J. Adler

โดย Adler, Nancy J.

เลขเรียกหนังสือ: 658 A237I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Kent, c1986สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

18. ฅนนำคน / สมชัย ศิริสุจินต์.

โดย สมชัย ศิริสุจินต์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 ส241ฅ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์จตุพร, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 ส241ฅ] (1), PYULIB-DW [Call number: 658.4092 ส241ฅ] (1).

19. การสอนงานปรึกษาและดูแล = Coaching and mentoring / โดย เฮอร์มีเนีย ไอบาร่า ; แปลและเรียบเรียงโดย กมลวรรณ รามเดชะ.

โดย ไอบาร่า, เฮอร์มีเนีย | กมลวรรณ รามเดชะ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 อ993ก 2554 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.3124 อ993ก 2554] (1).

20. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฉบับสมบูรณ์ = Human resource management (HRM) / เรียบเรียงโดย สมชาย หิรัญกิตติ.

โดย สมชาย หิรัญกิตติ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ส241ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Diamond in Business World, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ส241ก] (9), PYULIB-DW [Call number: 658.3 ส241ก] (1).