ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1338 จากทั้งหมด 145224 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Managing poeple at work : readings in personnel / Dale S. Beach.

โดย Beach, Dale S.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 B365M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Macmillan, 1971สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 B365M] (1).

2. 226 tips for managing people / Rajeev Sethi

โดย Sethi, Rajeev.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 S495T ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Singapore : S.S. Mubaruk & Brothers, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 S495T] (1).

3. 249 tips for improving performance / Rajeev Sethi

โดย Sethi, Rajeev.

เลขเรียกหนังสือ: 658.314 S495T ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Singapore : S.S. Mubaruk & Brothers, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.314 S495T] (1).

4. Leadership is common sense / Herman Cain

โดย Cain, Herman.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 C135L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Van Nostrand Reinhold, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 C135L] (1).

5. Winning resumes / Robin Ryan

โดย Ryan, Robin.

เลขเรียกหนังสือ: 650.14 R989W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.14 R989W] (1).

6. Human motivation : metaphors, theories, and research / Bernard Weiner

โดย Weiner, Bernard.

เลขเรียกหนังสือ: 153.8 W423H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : SAGE, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 153.8 W423H] (1).

7. Images of organization : the executive edition / Gareth Morgan

โดย Morgan, Gareth.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 M849I ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 M849I] (1).

8. Resumes that get jobs

เลขเรียกหนังสือ: 650.14 R436 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 10th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/Arco, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.14 R436 2002] (1).

9. Skills for success : the personal development planning handbook / Stella Cottrell

โดย Cottrell, Stella.

เลขเรียกหนังสือ: 650.1 C851S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Houndmills : Palgrave Macmillan, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.1 C851S] (1).

10. Perfect solutions for difficult employee situations / Sid Kemp

โดย Kemp, Sid.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 K32P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 K32P] (1).

11. Theory and practice of leadership / Roger Gill

โดย Gill, Roger.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 G475T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Sage, 2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 G475T] (1).

12. สมัครด่วน! / จิตต์ อินสว่าง.

โดย จิตต์ อินสว่าง.

เลขเรียกหนังสือ: 650.14 จ399ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Dดี, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.14 จ399ส] (1).

13. Human resource management / Gary Dessler

โดย Dessler, Gary.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 D475H 2011 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 12th ed., Global ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : Pearson, c2011สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 D475H 2011] (1).

14. An introduction to human resource management / Nick Wilton

โดย Wilton, Nick.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 W756I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Los Angeles : Sage, 2011สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 W756I] (1).

15. HR cafe' / บุษกร วัชรศรีโรจน์, เขียน

โดย บุษกร วัชรศรีโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 บ672อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 บ672อ] (1).

16. Essentials of organizational behavior / Stephen P. Robbins.

โดย Robbins, Stephen P.

เลขเรียกหนังสือ: 658.001 R636E 1992 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.001 R636E 1992] (1).

17. The handbook of human resource management / edited by Brian Towers

โดย Towers, Brian.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 H236 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Blackwell, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 H236] (1).

18. 62 ข้อ ศิลปะและเทคนิคการชนะใจคน = Motivating people / โดย เคิร์ท แฮงค์ส ; ปราชญา กล้าผจัญ, แปลเรียบเรียง.

โดย แฮงค์ส, เคิร์ท | ปราชญา กล้าผจัญ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.409 ฮ829ห 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ณ ฌาน, 2534ชื่อเรื่องอื่น: หกสิบสองข้อ ศิลปะและเทคนิคการชนะใจคน.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.409 ฮ829ห 2534] (1).

19. ยอดหญิงนักบริหาร = Knowing your score / อลิซ อาร์มสตรอง ; แปลโดย รุจิเรข เลขะวงศ์.

โดย อาร์มสตรอง, อลิซ | รุจิเรข เลขะวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 อ649ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรุณา-จตุพร, [25-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 อ649ย] (1), PYULIB-DW [Call number: 658.3 อ649ย] (1).

20. การบริหารแรงงานสัมพันธ์ / เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

โดย เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 331 ก813ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331 ก813ก] (4).