ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 378 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การบริหารงานบุคคล / ธงชัย สันติวงษ์.

โดย ธงชัย สันติวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ธ118ก 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ธ118ก 2540] (1).

2. เคล็ดลับการบริหารงานให้ชนะใจคน / พรรณราย ทรัพยะประภา

โดย พรรณราย ทรัพยะประภา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 พ266ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : Wisdom, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 พ266ค] (2).

3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management / ผู้แต่ง, อำนวย แสงสว่าง

โดย อำนวย แสงสว่าง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 อ681ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย อักษราพิพัฒน์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 อ681ก] (2).

4. ลักษณะของลูกจ้างที่นายจ้างต้องการ / จำเนียร จวงตระกูล

โดย จำเนียร จวงตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 จ356ล 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หงสา เพรส, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 จ356ล 2540] (2).

5. คัมภีร์ฮ่องเต้ เจินกวนเจิ้งเย่า / อู๋จิง, เขียน ; อธิคม สวัสดิญาณ, แปล

โดย อู๋จิง | อธิคม สวัสดิญาณ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 อ868ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 อ868ค] (1).

6. 100 ถาม-ตอบ 5 ส / นิยม ดีสวัสดิ์มงคล

โดย นิยม ดีสวัสดิ์มงคล.

เลขเรียกหนังสือ: 658 น641ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 น641ร] (1).

7. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management / พยอม วงศ์สารศรี

โดย พยอม วงศ์สารศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 พ216ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฎสวนดุสิต, [2534?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 พ216ก] (1).

8. ประสบการณ์ในการบริหารบุคลากร / โดย พนัส หันนาคินทร์

โดย พนัส หันนาคินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 พ196ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 พ196ป] (2).

9. บันทึก (ลับ) นักบริหาร : การบริหารเชิงประสบการณ์ / โดย ท. เฒ่าแก่

โดย ท. เฒ่าแก่.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ท111บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ท111บ] (1).

10. การบริหารงานบุคคล = Personnel management / บรรยงค์ โตจินดา.

โดย บรรยงค์ โตจินดา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 บ178ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 บ178ก] (1).

11. ทำไมลูกน้องไม่ทำงาน / โดย ปริญญา ตันสกุล

โดย ปริญญา ตันสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3045 ป458ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ยู-ยอส คอร์ปอเรชั่น, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3045 ป458ท] (1).

12. ทำไมลูกน้องไม่ทำงาน / โดย ปริญญา ตันสกุล

โดย ปริญญา ตันสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 685.3045 ป458 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ (เอ็ชเอ็มดีซี), 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 685.3045 ป458] (1).

13. การบริหารงานบุคคลในวงการศึกษา / เมธี ปิลันธนานนท์

โดย เมธี ปิลันธนานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ม738ก 2529 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ม738ก 2529] (1).

14. คุณภาพคือวิถีของชีวิต : พัฒนางาน พัฒนาคนให้ดีด้วยคุณภาพ / พิเชฐ อุดมรัตน์, บรรณาธิการ

โดย พิเชฐ อุดมรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ค622 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [สงขลา : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์], 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ค622] (2).

15. ศิลปะการใช้คนในสามก๊ก / ฮว่อหยี่เจีย, เขียน ; บุญศักดิ์ แสงระวี, แปลและเรียบเรียงจากภาษาจีน

โดย ฮว่อ, หยี่เจีย | บุญศักดิ์ แสงระวี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ฮ142ศ 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ฮ142ศ 2541] (1).

16. สไตล์การบริหารงาน--บริหารคน / ไพบูลย์ สำราญภูติ

โดย ไพบูลย์ สำราญภูติ.

เลขเรียกหนังสือ: 658 พ979ส 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้ากรุ๊ป, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 พ979ส 2548] (2).

17. พัฒนาคน พัฒนางาน การบริหารงานบุคคลสมัยใหม่ = The new age of personnel administration / เรียบเรียงโดย สมชาติ กิจยรรยง.

โดย สมชาติ กิจยรรยง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ส238พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้ากรุ๊ป, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ส238พ] (1).

18. สร้างมาตรฐานงาน : บริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับองค์กรในอนาคต = Job standardization : managing human resources for the future organization / ผู้เขียน, ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

โดย ประเวศน์ มหารัตน์สกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ป384ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : พิมพ์ตะวัน, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ป384ส] (2).

19. ละคร HR. ตอน พูดจาภาษาคน / วิชัย อุตสาหจิต

โดย วิชัย อุตสาหจิต.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ว543ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทองประดิษฐ์, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ว543ล] (2).

20. ศิลปะการใช้คนของเหมาเจ๋อตง / บุญศักดิ์ แสงระวี

โดย บุญศักดิ์ แสงระวี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3128 บ574ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3128 บ574ศ] (1).