ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 51 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Training roadmap ตาม competency--เขาทำกันอย่างไร? / โดย ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.

โดย ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 ธ557ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 ธ557ท] (1).

2. 24 วิธีสร้างสรรค์ คนยอด งานเยี่ยม / ผู้แต่ง, วีระ บุญญาดีวงศ์

โดย วีระ บุญญาดีวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ว841ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โปรอัพ, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ว841ย] (1).

3. ลูกน้องก็เติบใหญ่ เจ้านายก็เบิกบาน / โดย พัชยะอร.

โดย พัชยะอร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 พ516ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 พ516ล] (1).

4. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในองค์กรชั้นนำ 5 แห่ง / โดย สำนักงานวิจัยและระบบสารสนเทศ

โดย สำนักงานวิจัยและระบบสารสนเทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 ส691ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 ส691ร] (4).

5. การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม / ผู้เขียน, นงลักษณ์ สินสืบผล

โดย นงลักษณ์ สินสืบผล | สถาบันราชภัฏธนบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.312 น149ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.312 น149ก] (1).

6. การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม = Personnel development and training / ผู้เรียบเรียง, วีรอร วัดขนาด

โดย วีรอร วัดขนาด.

เลขเรียกหนังสือ: 658.312 ว839ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์เอกสารและตำรา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.312 ว839ก] (5).

7. ทักษะการกำกับดูแล = Supervisory skills / โดย ชาญชัย อาจินสมาจาร

โดย ชาญชัย อาจินสมาจาร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.302 ช486ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มัลติอินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.302 ช486ท] (2).

8. รายงานผลการวิจัยเรื่อง บทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 / ผู้วิจัย, สมชาย สุขสิริเสรีกุล

โดย สมชาย สุขสิริเสรีกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันทรัพยากรมนุษย์.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

9. เกมและกิจกรรม ผสมผสานเพื่อการพัฒนาบุคคลากร / โดย สมชาติ กิจยรรยง, จีรชา ใจเปี่ยม

โดย สมชาติ กิจยรรยง | จีรชา ใจเปี่ยม.

เลขเรียกหนังสือ: 658.312404 ส238ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.312404 ส238ก] (2). Special Status (1).

10. เกมและกิจกรรม ผสมผสานเพื่อการพัฒนาบุคคลากร / โดย สมชาติ กิจยรรยง, จีรชา ใจเปี่ยม

โดย สมชาติ กิจยรรยง | จีรชา ใจเปี่ยม.

เลขเรียกหนังสือ: 658.312404 ส238ก 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย เอ็กซเปอร์เน็ท, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.312404 ส238ก 2545] (1).

11. คู่มือ--เกมและกิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาทีมงาน = Instant teamwork / โดย ไบรอัน เคลกก์, พอล เบิร์ช ; แปลและเรียบเรียงโดย ณัฐพงศ์ เกศมาริษ

โดย เคล็กก์, ไบรอัน | ณัฐพงศ์ เกศมาริษ | เบิร์ช, พอล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.312404 ค759ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.312404 ค759ค] (3).

12. ฝึกสอนให้เกิดประสิทธิผลใน 1 สัปดาห์ = Coaching in a week / โดย Matt Somers ; เรียบเรียงโดย อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์

โดย ซอมเมอร์ส, แมตต์ | อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 ซ118ฝ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 ซ118ฝ] (2).

13. การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรที่ CEO อยากเห็น / ผู้เขียน, ณรงค์วิทย์ แสนทอง.

โดย ณรงค์วิทย์ แสนทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 ณ242ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 ณ242ก] (3).

14. การสอนงานปรึกษาและดูแล = Coaching and mentoring / โดย เฮอร์มีเนีย ไอบาร่า ; แปลและเรียบเรียงโดย กมลวรรณ รามเดชะ

โดย ไอบาร่า, เฮอร์มีเนีย | กมลวรรณ รามเดชะ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 อ993ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 อ993ก] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.3124 อ993ก] (1).

15. การบริหารผลการปฏิบัติงาน = Performance management / โดย ไบรอัน เจ. ฮอลล์ ; แปลและเรียบเรียงโดย สุรีพร พึ่งพุทธคุณ

โดย ฮอลล์, ไบรอัน เจ | สุรีพร พึ่งพุทธคุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3125 ฮ174ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3125 ฮ174ก] (2).

16. เส้นทางการฝึกอบรมบุคลากร = Training road map / ผู้เขียน, ณรงค์วิทย์ แสนทอง

โดย ณรงค์วิทย์ แสนทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 ณ242ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 ณ242ส] (3).

17. สอนงานอย่างไร--ให้ได้งาน = Coaching / ผู้เขียน, อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

โดย อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 อ631ส 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 อ631ส 2549] (2).

18. ทุนมนุษย์ การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อพัฒนา / โดย ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.

โดย ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ธ557ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ธ557ท] (2).

19. เทคนิคการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ / โดย สมชาติ กิจยรรยง และ อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง.

โดย สมชาติ กิจยรรยง | อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.312404 ส239ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.312404 ส239ท] (2).

20. กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาพนักงานดาวเด่น = Strategic talent management and development / ผู้เขียน, อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

โดย อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 อ631ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 อ631ก] (5).