ผลการค้นหาของคุณมี 27 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. 80 วิธีเพื่อเป็นนายชั้นเยี่ยม = 80 things you must do to be a great boss / โดย เดวิด ฟรีแมนแทิล ; แปลและเรียบเรียงโดย สุภาลักษณ์ บัญชรเทวกุล

โดย ฟรีแมนเทิล, เดวิด | สุภาลักษณ์ บัญชรเทวกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.409 ฟ137ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.409 ฟ137ป] (3).

2. นักบริหารคน Generation X = Managing generation X / ของ Bruce Tulgan ; แปลและเรียบเรียงโดย ก้องเกียรติ ทวีสุข

โดย ทูลแกน, บรู๊ค | ก้องเกียรติ ทวีสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 658.409 ท589น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไซเบอร์ บุ๊ค เน็ตเวิร์ก, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.409 ท589น] (3).

3. คู่มือการบริหารสำหรับผู้บังคับบัญชาหัวหน้างาน / มนูญ วงศ์นารี

โดย มนูญ วงศ์นารี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 ม175ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 ม175ค] (4).

4. นักบริหารต้องมีชั้นเชิง / เรียบเรียงโดย สุขุม นวลสกุล

โดย สุขุม นวลสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.409 ส744น 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.409 ส744น 2541] (2).

5. เจ้านายในดวงใจ / เสรี วงษ์มณฑา

โดย เสรี วงษ์มณฑา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 ส929จ (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ [ผู้จัดจำหน่าย], 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 ส929จ] (2).

6. ผศ. ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน "ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น" ระดับอุดมศึกษา รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2543

โดย สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.

เลขเรียกหนังสือ: 378.111 ส181ผ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.111 ส181ผ] (2).

7. คู่มือ CEO MD GM Boss ยุคใหม่ / ผู้เรียบเรียง, ธวัชชัย พืชผล

โดย ธวัชชัย พืชผล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 ธ395ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ณัฏฐา พืชผล, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 ธ395ค] (2).

8. น่าเบื่อจะตาย--เจ้านายผม / ผู้เขียน, พลชัย เพชรปลอด.

โดย พลชัย เพชรปลอด.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 พ439น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 พ439น] (1).

9. หลักสูตรนักบริหารที่มหาลัย'ไม่ได้สอน = Unteachable management in the real & right way / Steve Chiefer, เขียน ; วรพัฒน์ ปัญญาวุฒิพงศ์, แปลและเรียบเรียง

โดย Chiefer, Steve | วรพัฒน์ ปัญญาวุฒิพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 ช577ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Good Morning, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 ช577ห] (2).

10. หัวหน้ามืออาชีพ : 24 บทเรียนที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานของคุณ = How to be a great coach / ผู้แต่ง, มาร์แชล เจ. คุก ; แปลและเรียบเรียง, รอยพิมพ์ ถีระวงษ์

โดย คุก, มาร์แชล เจ | รอยพิมพ์ ถีระวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 ค611ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 ค611ห] (2).

11. ผู้จัดการมือทองขององค์กรยุคใหม่ / เรียบเรียง, วรพัฒน์ ปัญญาวุฒิพงศ์

โดย วรพัฒน์ ปัญญาวุฒิพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 ว229ผ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กู๊ดมอร์นิ่ง, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 ว229ผ] (2).

12. คัมภีร์สร้างสมรรถนะผู้นำยุคโลกาภิวัฒน์ = Mission CEO / ผู้เขียน, ชัยสิทธิ์ สินสมบูรณ์ทอง

โดย ชัยสิทธิ์ สินสมบูรณ์ทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 ช445ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วสี ครีเอชั่น, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 ช445ค] (2).

13. เจ้าประคู้น--น ขอเป็น--หัวหน้างาน ตัวจริง เสียงจริง ซะทีเถอะ! / โดย วีระ บุญญาดีวงศ์

โดย วีระ บุญญาดีวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 ว841จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 ว841จ] (2).

14. เหนือกว่า--ผู้นำ : ทำให้คนตามคุณด้วยความเลื่อมใสศรัทธา / ผู้เขียน, วิเชียร ปิติเจริญธรรม

โดย วิเชียร ปิติเจริญธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 ว542ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 ว542ห] (2).

15. แคปซูลสู่ความเป็นผู้นำ = The leadership pill / โดย เคน แบลนชาร์ด และ มาร์ก มุชนิค ; พรรณี ชูจิรวงศ์, แปลและเรียบเรียง

โดย แบลนชาร์ด, เคน | มุชนิค, มาร์ก | พรรณี ชูจิรวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 บ731ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นไม้, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 บ731ค] (2).

16. หัวหน้างานพันธุ์แท้ / โดย วิชัย โถสุวรรณจินดา

โดย วิชัย โถสุวรรณจินดา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 ว541ห 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 ว541ห 2548] (2).

17. ไม่มีเจัานายไม่ใช่ลูกน้อง องค์กรของเรามีแต่ "ผู้นำ" = How to build leadership / โดย ทศ คณนาพร

โดย ทศ คณนาพร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 ท234ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : แฮปปี้บุ๊ค พับลิชชิ่ง, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 ท234ม] (1).

18. หัวหน้างานกับการบริหารงานบุคคล / โดย ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

โดย ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ธ557ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ธ557ห] (2).

19. ฉลาดรู้อย่างผู้นำ : มุขบริหารสู่การเป็นผู้นำ / บูรชัย ศิริมหาสาคร, เรียบเรียง

โดย บูรชัย ศิริมหาสาคร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 บ732ฉ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 บ732ฉ] (2).

20. สุดยอดผู้นำคือผู้รับใช้ = Servant leadership / ผู้เขียน, โรเบิร์ต เค. กรีนลีฟ ; ผู้เรียบเรียง, ลาร์รี ซี. สเปียร์ ; ผู้แปล, อัญชลี ชัยชนะวิจิตร

โดย กรีนลีฟ, โรเบิร์ต เค | อัญชลี ชัยชนะวิจิตร | สเปียร์, ลาร์รี ซี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 ก253ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 ก253ส] (1).